Vyučující a lektoři

Ing. Zdeněk Kříž

JUDr. Petra Hanáková

JUDr. Ivana Pařizková, Ph.D.

doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Ing. et Ing. Sylvia Plottová, Ph.D., MSc.

prof. RNDr. Ing. Ludomír Šlahor, CSc.

Ing. Miriam Habibi

Ing. Libor Kegler