Vyučující

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Rektor

Ing. David Král, Ph.D.

Prorektor pro strategický rozvoj

Bc. Ráchel Kurzyszová

Studijní oddělení

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Radim Dvořák

Katedra účetnictví a daní

doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. et. Ing. Pavel Semerád, PhD., MBA

Katedra účetnictví a daní

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Katedra ekonomiky a řízení

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

doc. Ing. Monika Motyčková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.

Katedra aplikovaných disciplín

doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Prorektor pro vzdělávací činnost

Ing. Monika Hodinková, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Zdeněk Kříž

Katedra účetnictví a daní

JUDr. Martin Ondroušek

Katedra účetnictví a daní

Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. et Ing. Sylvia Plottová, Ph.D., MSc.

Katedra ekonomiky a řízení

Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.

Katedra aplikovaných disciplín

Mgr. Michal Hummel

Katedra aplikovaných disciplín

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

prof. RNDr. Ing. Ludomír Šlahor, CSc.

doc. Mgr. Ing. David Ullrich, Ph.D.

Ing. Rostislav Tesař

Katedra ekonomiky a řízení