Vyučující

doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Monika Hodinková, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Zdeněk Kříž

Katedra účetnictví a daní

Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. et Ing. Sylvia Plottová, Ph.D., MSc.

Katedra ekonomiky a řízení

Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

prof. RNDr. Ing. Ludomír Šlahor, CSc.

Katedra ekonomiky a řízení