Vyučující

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Rektor

Ing. David Král, Ph.D.

Prorektor pro strategický rozvoj

Bc. Ráchel Kurzyszová

Studijní oddělení

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, PhD.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Radim Dvořák

Katedra účetnictví a daní

doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. et. Ing. Pavel Semerád, PhD., MBA

Katedra účetnictví a daní

doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., MBA

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Roman Brauner, Ph.D., MBA

Katedra ekonomiky a řízení

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

doc. Ing. Monika Motyčková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.

Katedra aplikovaných disciplín

Mgr. Irena Zajíčková

Katedra aplikovaných disciplín

doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.

Prorektor pro vzdělávací činnost

Ing. Monika Hodinková, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Ing. Zdeněk Kříž

Katedra účetnictví a daní

JUDr. Martin Ondroušek

Katedra účetnictví a daní

Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. et Ing. Sylvia Plottová, Ph.D., MSc.

Katedra ekonomiky a řízení

Mgr. Ing. et Ing. Martina Skalická, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Ing. Petr Dydowicz, Ph.D.

Katedra aplikovaných disciplín

Mgr. Michal Hummel

Katedra aplikovaných disciplín