Účetnictví

Má dáti, dal: je svět, který vás baví?

Zajímá vás účetnictví už od střední školy a chtěli byste ho studovat i na vysoké škole? Náš vysokoškolský obor účetnictví vám poskytne solidní teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci praxi. Čeká vás moderní výuka, trendy z praxe, zajímavé osobnosti.

Někdy se mi stane, že vytáhnu skripta ze Stingu, něco si zopakuju a aplikuju to do praxe.


Antonín Hübner, generální ředitel společnosti Mikroelektronika spol. s r. o.

Co budete po absolvování programu umět?

Dokážete zabezpečit efektivní fungování organizace.

Budete se orientovat v ekonomice a finančním řízení privátních organizací všech velikostí.

Schopnost vést daňovou evidenci podle příslušných daňových a souvisejících právních předpisů.

Schopnost účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku a závazcích, nákladech a výnosech, kapitálu a hospodářských operacích s nimi souvisejících.

Orientace v účetních výkazech pro řízení firmy, organizaci účetnictví a ekonomických informačních systémech.

Orientace v regulaci účetnictví ČR v závislosti na evropských harmonizačních procesech.

Orientace ve specifikách účetnictví a financování v oblasti neziskových organizací.

Kde a jak se uplatníte?

  • V soukromém podniku i veřejné správě jako ekonom, prokurista, asistent v účetní a daňové kanceláři. 
  • Po získání praxe můžete zastávat pozici účetního poradce, ekonomického a organizačního poradce.
  • Na finančních úřadech, případně dalších institucích státní správy a samosprávy měst a obcí.
  •  Získané znalosti a dovedností může využít i při řízení vlastního podnikání.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Finanční účetnictví

Pochopíte finanční účetnictví od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku. Výuka je zabezpečena kvalitními lektory.

Účetní a daňová kontrola

Proniknete do problematiky základních zásad daňového řízení, používání úředního jazyka, vymezení daňových subjektů a způsobilosti k jednání před správcem daně.

Účetnictví nepodnikatelských subjektů

Seznámíte se se specifiky účetnictví a financování v oblasti neziskových organizací, např. nadací a nadačních fondů, spolků, ústavů, organizačních složek státu a příspěvkových organizací.

Studijní plán

Kompletní studijní plán včetně anotace jednotlivých předmětů

Školné

44.900 Kč za akademický rok (2 semestry)

 

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Studijní poradenství
Ing. Michaela Hubáčková
+420 601 001 667 michaela.hubackova@sting.cz