Senát

Akademický senát je zastupitelským akademickým orgánem. Jeho hlavním úkolem je zprostředkovávát vzájemnou komunikaci mezi studenty a akademickými orgány. Slouží jako poradní orgán pro Kolegium rektora.

Členy Akademického senátu jsou:

  • volení zástupci studentů,
  • členové jmenovaní rektorem.

Funkční období Akademického senátu je nejvýše tříleté. Složení, způsob volby členů a jednání v Akademickém senátu upravuje Jednací a volební řád.