Zdaňování

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Co nabízí bakalářská specializace Zdaňování

Baví vás logický svět čísel, jste analytický typ a láká vás získat vysoce ceněnou práci ve světě financí? Díky specializaci Zdaňování získáte odborné znalosti napříč spektrem celého daňového systému ČR. Vyznáte se v přímých i nepřímých daních, zároveň budete rozvíjet svoje manažerské kompetence. Studium vychází z aktuálních požadavků praxe a provedou vás jím, krom špičkových vyučujících i zkušení daňoví poradci a auditoři.

Na Stingu jsem získal spoustu informací
od daňových poradců, které byly užitečné
v rámci mého dalšího působení.


Ondřej Babuněk, Generální finanční ředitelství

Co budete po absolvování studijního programu umět?

Získáte odborné znalosti v daňových, účetních a právních disciplínách. 

Zvládnete se samostatně orientovat v oblasti podnikových financí.

Budete se orientovat v oblasti základních ekonomických a manažerských disciplín, nabydete všeobecný ekonomický přehled. 

Dokážete připravit analýzy a podkladové materiály pro rozhodování o hlavních činnostech zainteresované organizace s využitím ICT. 

Naučíte se efektivní práci s kancelářským programovým vybavením. 

Poradíte si se správou účetních dat a budete se orientovat v databázových aplikacích. 

Budete kompetentní pro řízení pracovních kolektivů. 

Zlepšíte si své prezentační a komunikační dovednosti pro jednání s obchodními či jinými externími partnery.

Kde a jak se uplatníte? 

  • účetní
  • ekonom
  • daňový specialista
  • prokurista
  • asistent v účetní a daňové kanceláří
  • ekonomický a  organizační poradce
  • po vykonání profesních zkoušek se můžete věnovat profesi daňového poradce

Po absolvování tohoto programu jste oprávněni ucházet se o odbornou práci na finančních úřadech, případně dalších institucích státní správy, samosprávy měst a obcí, uplatníte se také v soukromém sektoru nebo jako podnikatel v dané oblasti. Získaných znalostí a dovedností můžete využít i při řízení vlastního podniku. Absolvent specializace Zdaňování je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu s ekonomickým zaměřením.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Přímé daně

Pochopíte základní principy zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Výuku povedou zkušení odborníci z praxe.

Vybraná daňová témata

Získáte znalosti z oblastí majetkových daní a zdanění spotřeby, a to prostřednictvím řešení příkladů souvisejících s danou daňovou problematikou.

Nepřímé daně 

Získáte teoretické základy a osvojíte si metodické postupy uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH). Výuku povedou zkušení odborníci z praxe.

Studijní plán

Kompletní studijní plán včetně anotace jednotlivých předmětů

Školné

44.900 Kč za akademický rok (2 semestry)

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Studijní poradenství
Ing. Michaela Hubáčková
+420 601 001 667 michaela.hubackova@sting.cz