Zdaňování

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Co nabízí bakalářská specializace Zdaňování

Baví vás logický svět čísel, jste analytický typ a láká vás získat vysoce ceněnou práci ve světě financí? Díky specializaci Zdaňování získáte odborné znalosti napříč spektrem celého daňového systému ČR. Vyznáte se v přímých i nepřímých daních, zároveň budete rozvíjet svoje manažerské kompetence. Studium vychází z aktuálních požadavků praxe a provedou vás jím, krom špičkových vyučujících i zkušení daňoví poradci a auditoři.

Na Stingu jsem získal jsem spoustu informací
od daňových poradců, které byly užitečné
v rámci mého dalšího působení.


Ondřej Babuněk, Generální finanční ředitelství

Co budete po absolvování studijního programu umět?

 • Získáte odborné znalosti v daňových, účetních a právních disciplínách. 
 • Zvládnete se samostatně orientovat v oblasti podnikových financí.
 • Budete se orientovat v oblasti základních ekonomických a manažerských disciplín, nabydete všeobecný ekonomický přehled. 
 • Dokážete připravit analýzy a podkladové materiály pro rozhodování o hlavních činnostech zainteresované organizace s využitím ICT. 
 • Naučíte se efektivní práci s kancelářským programovým vybavením. 
 • Poradíte si se správou účetních dat a budete se orientovat v databázových aplikacích. 
 • Budete kompetentní pro řízení pracovních kolektivů. 
 • Zlepšíte si své prezentační a komunikační dovednosti pro jednání s obchodními či jinými externími partnery.

Kde a jak se uplatníte? 

 • účetní,
 • ekonom, 
 • daňový specialista, 
 • prokurista,
 • asistent v účetní a daňové kanceláří,
 •  ekonomický a  organizační poradce,
 • po vykonání profesních zkoušek se můžete věnovat profesi daňového poradce. 

Po absolvování tohoto programu jste oprávněni ucházet se o odbornou práci na finančních úřadech, případně dalších institucích státní správy, samosprávy měst a obcí, uplatníte se také v soukromém sektoru nebo jako podnikatel v dané oblasti. Získaných znalostí a dovedností můžete využít i při řízení vlastního podniku. Absolvent specializace Zdaňování je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu s ekonomickým zaměřením.

Na jaké předměty se můžete těšit?

Přímé daně

Pochopíte základní principy zdanění příjmů fyzických a právnických osob. Výuku povedou zkušení odborníci z praxe.

Účetnictví

Proniknete do problematiky účetnictví od zavedení účetní jednotky až po účetní uzávěrku. Výuka je zabezpečena kvalitními lektory.

Nepřímé daně 

Získáte teoretické základy a osvojíte si metodické postupy uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH). Výuku povedou zkušení odborníci z praxe.

Studijní plán

Kompletní studijní plán pro prezenční formu

Kompletní studijní plán pro kombinovanou formu

Školné

40.482 Kč za akademický rok (2 semestry)

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Studijní poradkyně
Bc. Ráchel Kurzyszová
+420 603 462 002 rachel.kurzyszova@sting.cz