U nás učí profesionálové

doc. Ing. Roman Horák, CSc.

Katedra účetnictví a daní

Docent Horák zdůrazňuje nezbytnost pochopení základních pojmů, kategorií i výstavby teorie účetnictví pro účetní praxi. Klade důraz na respektování principu věrného a poctivého zobrazení ekonomického postavení účetní jednotky jako předpokladu pro efektivní ekonomické rozhodování.  Působil či působí na vysokých školách, v odborných a vědeckých radách v ČR i v zahraničí. V současné době působí jako akademický pracovník katedry řízení zdrojů, Fakulty vojenského leadershipu, University obrany. Jako autor odborných publikací a vysokoškolských učebnic aktivně vystupuje na konferencích.