Přijímací řízení

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 probíhá od 22. listopadu do 23. září 2023. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

1. Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 probíhá od 22. listopadu do 23. září 2023. Přihlášky ke studiu přijaté po tomto datu budeme řešit individuálně dle volných kapacit.

2. Absolvujte přijímací řízení

Přijímací řízení je bezplatné a primárně se nezaměřuje na vaše znalosti. Společně si popovídáme o vaši motivaci a předpokladech ke zvolenému zaměření.

 1. V Brně probíhá přijímací řízení od listopadu do konce října (v případě naplnění max. kapacity jej ukončujeme dříve) ve vybraných termínech každý měsíc. Přijímací řízení můžete absolvovat rovněž před maturitní zkouškou a maturitní vysvědčení doložit až po úspěšném absolvování.
 2. Přijímací pohovor můžete absolvovat také během našich Dnů otevřených dveří. V tomto případě se ale k absolvování přihlašte minimálně 3 dny předem. Na oficiální termíny přijímacího řízení (konkrétní data jsou uvedena v online přihlášce) se přihlaste nejpozději 1 den před konáním pohovoru.
 3. Nebo požádejte studijní oddělení o přidělení individuálního termínu, budeme se vám snažit vyjít vstříc.

Podmínky účasti

 • řádně vyplnit přihlášku ke studiu
 • odevzdat fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm
 • mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas
 • přinést originál nebo notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení k nahlédnutí (je možné doložit až dodatečně)

Výsledky

Výsledky přijímacího pohovoru se dozvíte do 14 pracovních dní ode dne konání.

3. Uzavřete smlouvu o studiu

Podmínkou pro zapsání ke studiu na Vysokou školu Sting, o.p.s. je uzavření smlouvy o studiu.

4. Uhraďte školné za 1. rok studia

Školné zaplaťte v termínu, který je uveden v podepsané smlouvě o studiu – převodem nebo složením na bankovní účet.

 • Název účtu: Vysoká škola Sting, o.p.s.
 • Banka: Raiffeisen Bank
 • Číslo účtu pro platební styk: 5004201208/5500
   

5. Zapište se ke studiu

Studentem Vysoké školy Sting, o.p.s. se stanete až dnem zápisu, který probíhá během setkání tudentů 1. ročníku (tzv. nultý den) na konci září. Zapsat se můžete také v říjnu; během prvního týdne výuky na studijním oddělení.

Chcete stoupat, ale nevíte jak? Zeptejte se, rádi vám pomůžeme

Studijní poradkyně
Bc. Ráchel Kurzyszová
+420 603 462 002 rachel.kurzyszova@sting.cz