Studium

Školné

Spojujeme kvalitu, dostupnost vzdělání a praxi

Uplatnitelnost absolventů Stingu na trhu práce je pro nás klíčová. Výuku co nejvíce propojujeme s praxí. Proto u nás vyučují odborníci se zkušenostmi nejen v akademickém, ale zejména firemním prostředí. Zásadní je pro nás kromě kvality výuky také její dostupnost – vzdělání nabízíme všem, kteří o něj mají zájem. Proto u nás čekejte vynikající poměr ceny a kvality. Věříme, že cena za studium nesmí být překážkou v plnění svých profesních cílů.

Školné pro prezenční a kombinovanou formu

Za 1 akademický rok (2 semestry) je 40.482 Kč.

Špičkové vzdělání, které vás prodá

 • 40 000 Kč je průměrný nástupní plat absolventa Vysoké škole Sting

 • Přes 75 % studentů si najde práci v oboru při studiu

 • Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe

 • Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Možnosti financování

 • Stipendia

  Až 19 500 Kč prospěchového stipendia ročně + sociální a ubytovací stipendium při splnění podmínek (pro studenty prezenční formy všech bakalářských profesních zaměření).

 • Placená praxe

  Až 10 000 Kč ročně pro studenty během interní praxe na veletrzích a dnech otevřených dveří, u externí praxe ve firmách i vyšší částky měsíčně.
   

 • Splátkový kalendář

  2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.

 

 

Přihlaste se do bakalářského studia