Školné

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Spojujeme kvalitu, dostupnost vzdělání a praxi

Uplatnitelnost absolventů Stingu na trhu práce je pro nás klíčová. Výuku co nejvíce propojujeme s praxí. Proto u nás vyučují odborníci se zkušenostmi nejen v akademickém, ale zejména firemním prostředí. Zásadní je pro nás kromě kvality výuky také její dostupnost – vzdělání nabízíme všem, kteří o něj mají zájem. Proto u nás čekejte vynikající poměr ceny a kvality. Věříme, že cena za studium nesmí být překážkou v plnění svých profesních cílů.

Školné pro prezenční a kombinovanou formu

Za 1 akademický rok (2 semestry) je 44.900 Kč.

Špičkové vzdělání, které vás prodá

  • 40 000 Kč je průměrný nástupní plat absolventa Vysoké škole Sting
  • Přes 75 % studentů si najde práci v oboru při studiu
  • Špičkoví odborníci vás vybaví nejnovějšími teoretickými i praktickými poznatky z praxe
  • Připravíme vás na reálné situace z manažerského života

Možnosti financování

  • Stipendia

Až 19 500 Kč prospěchového stipendia ročně + sociální a ubytovací stipendium při splnění podmínek (pro studenty prezenční formy všech bakalářských specializací).

Pokud se navíc jako student Stingu přihlásíte do projektu placené stáže a projdete výběrovým řízením, získáte stipendium ve výši 100% ceny školného a placenou praxi po celé tři roky studia, která vás cíleně připravuje na to, abyste v budoucnu zastávali finančně velmi atraktivní pozice. 

  • Placená praxe

Až 10 000 Kč ročně pro studenty během interní praxe na veletrzích a dnech otevřených dveří, u externí praxe ve firmách i vyšší částky měsíčně.
 

  • Splátkový kalendář

2 splátky v průběhu roku nebo individuální splátkový kalendář dohodou pro snazší financování studia.