Praxe při studiu

Někdy se mi stane, že vytáhnu skripta ze Stingu, něco si zopakuju a aplikuju to do praxe.


Antonín Hübner, generální ředitel společnosti Mikroelektronika spol. s r. o.

Vysoká škola Sting, o.p.s. si zakládá na propojení výuky s praxí

Pracovní stáže v partnerských firmách a institucích jsou nedílnou součástí studia na Vysoké škole Sting, o.p.s.. Studentům již od prvního ročníku nabízíme rozmanité podoby spolupráce s vybranými společnostmi a zapojení do řady zajímavých projektů. Spolu s  vysokoškolským diplomem dostávají studenti Vysoké škole Sting, o.p.s. na konci studia i certifikát o absolvovaných praxích, který se stává součástí jejich profesního životopisu a poskytuje jim velkou výhodu oproti absolventům jiných VŠ při vstupu na pracovní trh.

Spolupracujeme

  • Siemens, s.r.o.
  • Šmeral Brno, a.s.
  • Dieffenbacher-CZ, s.r.o.
  • Toshulin, a.s.
  • Energ-Servis, a.s.
  • AUDIT Brno, spol. s r.o.
  • BDO CA s.r.o.
  • Rödl & Partner Tax, k.s.
  • C.K. Daňová kancelář, a.s.

Orientace na malé a střední podniky vychází z dlouhodobě dobré spolupráce Vysoké školy Sting, o.p.s. především s Regionální hospodářskou komorou v Brně od jejího vzniku, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Finančním úřadem pro Jihomoravský kraj, s Úřadem práce v Brně (a s úřady práce obecně), Komorou daňových poradců České republiky, odbory Magistrátu města Brna (zvláště s Živnostenským úřadem), Sdružením účetních a daňových poradců v Brně, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a dalšími institucemi.

Pomůžeme vám získat pracovní stáž také v zahraničí – PROGRAM Erasmus

V rámci programu Erasmus+ můžete vyrazit také na pracovní stáž. V závislosti na místu stáže lze získat grant od Evropské Unie až 600 eur/​měsíc.