U nás učí profesionálové

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

​​Jeho snahou je zviditelnění nutnosti zohlednění daní pro úspěšné podnikání. Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.  se po celou profesní dráhu věnuje problematice daní převážně dani z přidané hodnoty. Působil na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity a byl společníkem obchodní korporace, než odešel do státní služby na Generálním finančním ředitelství. Nyní působí i na NEWTON Univerzity v Praze a je členem České společnosti ekonomické. Je autorem řady publikací a přednáší i pro odbornou veřejnost. Má za to, že podnikání je komplexní činností zohledňující nejen problematiku trhu, ale i povinnosti vůči obchodním partnerům a státu.