Kombinované bakalářské studium

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Kromě prezenčního studia nabízíme i kombinovanou formu studia, která nabízí 8 víkendových výukových soustředění za semestr. Umožníme vám tak lépe skloubit studium s prací.

Studium na Vysoké škole Sting, o.p.s. je:

 • zaměřené na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti ekonomiky a financí,
 • úzce propojené s praxí pro snadnější uplatnění na trhu práce,
 • vedené odborníky se zkušenostmi z praxe,
 • založené na osobním a přátelském přístupu,
 • přizpůsobené aktuálním trendům, přístupům a systémům tak, aby naši absolventi mohli vzdělání hladce a účinně zužitkovat,
 • skvělým poměrem ceny a výkonu,
 • v kombinované formě přizpůsobené pracujícím studentům.

Studujte při práci díky kombinovanému studiu 8 vybraných víkendů za semestr v Brně

Jaký je rozdíl mezi kombinovaným a prezenčním studiem?

 • Výuka probíhá v 8 vybraných víkendech za semestr.
 • Časově méně náročná forma studia při zachování skladby studovaných předmětů
 • Docházka na jednotlivá soustředění není kritériem Vaší studijní úspěšnosti
 • Ve výuce reflektujeme konkrétní firemní a profesní potřeby z praxe studentů

Potřeboval jsem studium, které mi umožní
skloubit práci se školou, a v tom
byl Sting perfektní.


Antonín Hübner, generální ředitel společnosti Mikroelektronika spol. s r. o.

V rámci studia je možné zvolit jednu ze tří specializací:

a to v prezenční i kombinované (víkendové) formě studia.

Často kladené otázky

Kombinované studium probíhá v podobě 8 víkendových soustředění za semestr (přibližně jednou za dva až tři týdny), a to vždy v sobotu a v neděli po celý den

Ano, status studenta mají i studenti kombinované formy studia a mohou čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy. Výjimku tvoří průkaz ISIC, který je dostupný pouze pro studenty prezenční formy studia.

V případě, že je studentovi kombinované formy studia méně než 26 let, platí za něj stát zdravotní pojištění (pokud ho za něj již nehradí zaměstnavatel). Jakmile dojde k překročení této věkové hranice, v případě že studentovi nehradí zdravotní pojištění zaměstnavatel, musí si jej již hradit sám.

ZS 2023/2024

soustředění 30. 9. 2023 — 1. 10. 2023
soustředění 14. 10. 2023 — 15. 10. 2023
soustředění 28. 10. 2023 — 29. 10. 2023
soustředění 18. 11. 2023 — 19. 11. 2023
soustředění 9. 12. 2023 — 10. 12. 2023
soustředění 16. 12. 2023 — 17. 12. 2023
soustředění 13. 1. 2024 — 14. 1. 2024
soustředění 20. 1. 2024 — 21. 1. 2024

LS 2023/2024

soustředění 10. 2 – 11. 2. 2024
soustředění 24. 2 – 25. 2. 2024
soustředění 9. 3. – 10. 3. 2024
soustředění 23. 3 – 24. 3. 2024
soustředění 20. 4. – 21. 4. 2024
soustředění 4. 5. – 5. 5. 2024
soustředění 18. 5. – 19. 5. 2024
soustředění 1. 6. – 2. 6. 2024

Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.

Účast není povinná, může být však ze strany vyučujícího stanovena coby jedno z kritérií závěrečného hodnocení úspěšnosti studenta.

V případě, že je student mimořádně pracovně vytížen, může rektora Vysoké školy Sting požádat o přiznání individuálního studijního plánu.

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Studijní poradenství
Ing. Michaela Hubáčková
+420 601 001 667 michaela.hubackova@sting.cz