Kombinované bakalářské studium

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Kromě prezenčního studia nabízíme i kombinovanou formu studia, která nabízí 8 víkendových výukových soustředění za semestr. Umožníme vám tak lépe skloubit studium s prací.

Studium na Vysoké škole Sting, o.p.s. je:

 • zaměřené na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti ekonomiky a financí,
 • úzce propojené s praxí pro snadnější uplatnění na trhu práce,
 • vedené odborníky se zkušenostmi z praxe,
 • založené na osobním a přátelském přístupu,
 • přizpůsobené aktuálním trendům, přístupům a systémům tak, aby naši absolventi mohli vzdělání hladce a účinně zužitkovat,
 • skvělým poměrem ceny a výkonu,
 • v kombinované formě přizpůsobené pracujícím studentům.

Studujte při práci díky kombinovanému studiu 8 vybraných víkendů za semestr v Brně

Jaký je rozdíl mezi kombinovaným a prezenčním studiem?

 • Výuka probíhá v 8 vybraných víkendech za semestr.
 • Časově méně náročná forma studia při zachování skladby studovaných předmětů
 • Docházka na jednotlivá soustředění není kritériem Vaší studijní úspěšnosti
 • Ve výuce reflektujeme konkrétní firemní a profesní potřeby z praxe studentů

Potřeboval jsem studium, které mi umožní
skloubit práci se školou, a v tom
byl Sting perfektní.


Antonín Hübner, generální ředitel společnosti Mikroelektronika spol. s r. o.

V rámci studia je možné zvolit jednu ze tří specializací:

a to v prezenční i kombinované (víkendové) formě studia.

Často kladené otázky

Kombinované studium probíhá v podobě 8 víkendových soustředění za semestr (přibližně jednou za dva až tři týdny), a to vždy v sobotu a v neděli po celý den

Ano, status studenta mají i studenti kombinované formy studia a mohou čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy. Výjimku tvoří průkaz ISIC, který je dostupný pouze pro studenty prezenční formy studia.

V případě, že je studentovi kombinované formy studia méně než 26 let, platí za něj stát zdravotní pojištění (pokud ho za něj již nehradí zaměstnavatel). Jakmile dojde k překročení této věkové hranice, v případě že studentovi nehradí zdravotní pojištění zaměstnavatel, musí si jej již hradit sám.

ZS 2022/2023

soustředění 1.10.- 2.10. 2022
soustředění 15. – 16. 10. 2022
soustředění 5. – 6. 11. 2022
soustředění 19. – 20. 11. 2022
soustředění 10. – 11.12.2022
soustředění 17. – 18. 12. 2022
soustředění 14. – 15. 1. 2023
soustředění 21. – 23. 1. 2023
 

LS 2022/2023

soustředění 11.- 12. 2. 2023
soustředění 25. – 26. 2. 2023
soustředění 11.- 12. 3. 2023
soustředění 18. – 19. 3. 2023
soustředění 1.- 2. 4. 2023
soustředění 29.- 30. 4. 2023
soustředění 13. – 14. 5. 2023
soustředění 20. – 21. 5. 2023
soustředění 3. – 4. 6. 2023

Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.

Účast není povinná, může být však ze strany vyučujícího stanovena coby jedno z kritérií závěrečného hodnocení úspěšnosti studenta.

V případě, že je student mimořádně pracovně vytížen, může rektora Vysoké školy Sting požádat o přiznání individuálního studijního plánu.

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Studijní poradkyně
Bc. Ráchel Kurzyszová
+420 603 462 002 rachel.kurzyszova@sting.cz