Zahraniční študenti — SK

Prijímanie pedagógov/​administratívnych zamestnancov (academic/non-academic staff)

V prípade záujmu kontaktujte prosím nášho Erasmus+ koordinátora na adrese erasmus@sting.cz, radi zaistíme podmienky realizácie mobility.

Akademickú mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od septembra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Mobilitu ostatných zamestnancov je možné realizovať aj počas letných mesiacov.

Informácie pre zahraničných študentov (Erasmus+ študent)

V prípade záujmu o štúdium v rámci programu Erasmus+ na Vysoké škole Sting, o.p.s. sa informujte u koordinátora na Vašej univerzite:

O schválených medziinštitucionálnych dohodách. V prípade, že Vaša univerzita nemá podpísanú dohodu s Vysokou školu Sting, o.p.s., kontaktujte nás prosím na adrese erasmus@sting.cz.

O termínoch výberových konaní na Vašej univerzite.

Po obdržaní nominácie z Vašej univerzity vyčkajte na Oznámenie o akceptácii zo strany Vysoké školy Sting, o.p.s., čím sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlasenie Learning Agreement for Studies.

Ako sa uchádzať o mobilitu

Erasmus+ študenti sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu alebo skúšky.

Po úspešnom výberovom konaní vyplňte v spolupráci s fakultným koordinátorom a zašlite nám nasledujúce dokumenty v elektronickej verzii na adresu erasmus@sting.cz dokumenty:

Application form (vyplnený vo formáte .docx)

Motivačný list v slovenčine, angličtine alebo češtine (formát .docx)

Learning agreement for studies (ďalej len „LA“, „Zmluva o štúdiu“) v angličtine (formát .docx)

CV v slovenčine, angličtine alebo češtine (formát .docx)

Fotografiu v pasovom formáte (formát .jpeg)

Pri vyplňovaní Learning Agreement for Studies (Zmluvy o štúdiu) zohľadnite odporúčania Vášho koordinátora. LA následne podpíšu všetky strany (študent, domáca fakulta + koordinátor Vysoké školy Sting, o.p.s.).

Zahraničný študent si môže vybrať z ponuky predmetov prednášaných v češtine a vybraných predmetov v slovenčine:

Bakalárskych oboroch:

Zdaňovanie

Ponuka výučby v anglickom jazyku pre zahraničných študentov – pozri Course Catalogue.

Termíny

Pre mobilitu v období zimného semestra odporúčame poslať prihlášku (Application form) do konca mája, pre študijné obdobie vzťahujúce sa na letný semester do konca novembra.

Ubytovanie

Pozrite si prosím informácie v informačnom balíčku v sekcii „Ponuka ubytovania“. Priemerná cena za spoločnú izbu je 100 EUR, za samostatnú izbu 200 EUR.

Bližšie informácie pozri INFORMAČNÝ BALÍČEK ERASMUS

Výdavky na základné potreby

Priemerné výdavky na základné životné potreby v Brne sú 400 EUR mesačne = cca 10 800 CZK (vrátane nájomného).

Bližšie informácie pozri INFORMAČNÝ BALÍČEK ERASMUS

Kontakt

Kontaktujte nás prosím na:

Vysoká škola Sting, o.p.s.

Rašinova 103/2, 602 00 Brno, Česká republika

Erasmus kód: CZ BRNO14

Inštitucionálny koordinátor programu Erasmus+:

Mgr. Jan Orava

erasmus@sting.cz

Internetové stránky o Brne a o Českej republike:

www.brno.cz

www.czech.cz

www.czechrepublic.com

http://www.gotobrno.cz/en

https://www.czechtourism.com/home/