Možnosti spolupráce

Možnosti spolupráce

Mediální partnerství

Co nabízíme mediálnímu partnerovi?

  • Spolupracovat při budování dobrého jména partnera a Vysoké školy Sting a propagaci společných aktivit.
  • Propagovat volné pracovní pozice a nabídky stáží na akcích pořádaných naším kariérním centrem a mít možnost se těchto akcí zúčastnit.
  • Participovat na výuce odborných předmětů – rozsah zapojení je dán vzájemnou dohodou.
  • Navrhovat témata seminárních a kvalifikačních prací a podílet se na jejich řešení.
  • Zapojit se do vědeckovýzkumných aktivit Vysoké školy Sting.
  • Publikovat na blogu Vysoké školy Sting tematické příspěvky zejména z oblasti účetnictví, daní, auditu a financí (Guest blogging a Linkbuilding).

Stipendijní partnerství

Co nabízíme stipendijnímu partnerovi?

  • Využít všech výhod mediálního partnerství.
  • Vybrat si nadaného studenta, kterému bude moci přednostně nabídnout pracovní pozici ve formě placené stáže nebo pracovního úvazku. Forma a organizace výběrového řízení jsou dány vzájemnou dohodou.
  • Prezentovat společnost v prostorách školy a během akcí Vysoké školy Sting.
  • Získat výhody člena NEWTON Family – 10% slevu na školném v rámci profesního vzdělávání (MBA, LL.M, MSc.).

V případě zájmu o spolupráci se obraťte na:

Marketing
Bc. Lucie Racková
+420 739 410 627 lucie.rackova@sting.cz