Možnosti spolupráce

Možnosti spolupráce

  • Prezentace společnosti v prostorách školy – Prezentace společnosti formou plakátů umístěných do rámů. Plochy jsou umístěny na frekventovaných místech školy.
  • Spolupráce na aplikovaném výzkumu a poradenství – Zpracování daného projektu společnosti našimi odborníky – vy zadáte, my zpracujeme. Nabízíme také možnosti poradenství od našich odborníků.
  • Zprostředkování nabídek pracovních příležitostí – Nabídky pracovních míst (praxe/​stáže/​částečné úvazky/​hpp) vhodných pro studenty a absolventy Vysoké škole STING, o.p.s. jsou distribuovány na nástěnky pracovních příležitostí a na vývěsku intranetu do sekce „Práce“.
  • Přednášky a workshopy – zapojení společnosti do výuky Realizace přednášek odborníků na dané téma v rámci seminářů a přednášek konkrétního předmětu nebo také mimo výuku pro širokou veřejnost (studenti, absolventi, zájemci z řad studentů středních a vyšších odborných škol). Možnost využití prostor školy pro školení společnosti.
  • Závěrečné práce a projekty – Zpracování bakalářských a diplomových prací studentů na zadané téma. Možnost zadání tématu pro studentské projekty v rámci výuky.

V případě zájmu o spolupráci se prosím obraťte na:

Studijní poradkyně
Bc. Ráchel Kurzyszová
+420 603 462 002 rachel.kurzyszova@sting.cz