Spolupracujeme

Možnosti spolupráce

 • Prezentace společnosti v prostorách školy
  Prezentace společnosti formou plakátů umístěných do rámů. Plochy jsou umístěny na frekventovaných místech školy.
 • Spolupráce na aplikovaném výzkum a poradenství
  Zpracování daného projektu společnosti našimi odborníky – vy zadáte, my zpracujeme. Nabízíme také možnosti poradenství od našich odborníků.
 • Zprostředkování nabídek pracovních příležitostí
  Nabídky pracovních míst (praxe/stáže/částečné úvazky/hpp) vhodných pro studenty a absolventy AKADEMIE STING jsou distribuovány na nástěnky pracovních příležitostí a na vývěsku intranetu do sekce „Práce“.
 • Přednášky a workshopy – zapojení společnosti do výuky
  Realizace přednášek odborníků na dané téma v rámci seminářů a přednášek konkrétního předmětu nebo také mimo výuku pro širokou veřejnost (studenti, absolventi, zájemci z řad studentů středních a vyšších odborných škol). Možnost využití prostor školy pro školení společnosti.
 • Závěrečné práce a projekty
  Zpracování bakalářských a diplomových prací studentů na zadané téma. Možnost zadání tématu pro studentské projekty v rámci výuky.
hat icon Elektronická přihláška ke studiu