U nás učí profesionálové

Ing. Eva Vincencová, Ph.D.

Katedra účetnictví a daní

Věnuje se oblasti daní daňové soustavy ČR včetně souvisejících vazeb. Cílem je převést studenty od teorii daní k praxi. V rámci vzdělávací činnosti působí a působila na několika vysokých školách či vzdělávacích institucích. Absolvovala Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně a doktorské studium Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Je autorkou učebních textů a monografií v ČR i zahraniční. Aktivně se zúčastňuje vědeckých a odborných konferencí.