Acta Sting

Recenzovaný vědecký časopis ACTA STING

je vydáván od roku 2012 (ISSN přiděleno 21.11.2012, od 1.1.2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR). Jeho posláním je vytvoření prostoru pro publikování vědeckých nebo přehledových statí akademických pracovníků a studentů vysokých škol, pracovníků vědeckovýzkumných a odborných pracovišť z ČR i zahraničí. Zveřejňuje aktuální poznatky a analýzy z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, financí, daní, účetnictvípráva.

Do časopisu je možné předložit díla, která doposud nebyla nikde publikována a zaslána k publikaci jiným redakcím. Všechny přijaté příspěvky prochází recenzním řízením a jsou hodnoceny odborníky vybranými redakční radou časopisu. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každá stať je předložena minimálně dvěma nezávislým recenzentům. O zařazení statě do časopisu rozhoduje redakční rada. Všechny příspěvky prochází interním procesem kontroly plagiátorství. Uveřejnění příspěvku není spojeno s žádným poplatkem. Časopis ACTA STING splňuje pravidla Open Access, což znamená, že veškerý obsah je volně k dispozici zdarma. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo odkazovat na plné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel bez předchozího souhlasu vydavatele nebo autora.

Časopisu je přiřazeno ISSN 1805 – 6873 (online), ev. číslo: MK ČR E 20461.

Časopis je zařazen do databází: DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, INDEX COPERNICUS.

Periodicita časopisu: 4 čísla ročně.

Kontakt: acta@sting.cz

Více zde: actasting.cz

 

Licence Creative Commons
Tento web podléhá licenci CC BY-NC-SA 4.0.