Studium pro absolventy VOŠ

Staňte se odborníky na účetnictví, daně a finanční řízení

Absolventi vyšších odborných škol, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část, mohou v rámci modifikovaného studijního plánu nastoupit do bakalářského studijního programu Ekonomika a finance podniku. V rámci studia je možné zvolit jednu ze tří specializací:

a to v prezenční i kombinované (víkendové) formě studia.

Délka studia je závislá na počtu uznaných kreditů ze studia na vyšší odborné škole. Minimální délka studia je 1 rok.

Profilové předměty programu (specializace) je nutné absolvovat na vysokoškolské úrovni (viz studijní plány ke stažení). O uznání ostatních předmětů lze žádat v rámci přijímacího řízení. Podrobné podmínky pro proces uznávání předmětů z vyšší odborné školy jsou uvedeny v pokynu rektora, který je zde k dispozici ke stažení.


Poplatky za studium:
44.900 Kč za 1 akademický rok (2 semestry)

Ke stažení

Pokyn rektora č. 10/2018 k podmínkám přijetí ke studiu absolventů vyšších odborných škol

Studijní plány pro VOŠ:

Prezenční forma studia

Kombinovaná forma studia