U nás učí profesionálové

doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Katedra ekonomiky a řízení

Na Vysoké škole Sting působí od roku 2013. Vykonával funkci prorektora pro vzdělávací činnost a vedoucího Katedry ekonomiky a řízení. V současnosti je garantem bakalářských studijních programů. V rámci pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se orientuje na problematiku podnikové ekonomiky, controllingu, hodnocení a měření výkonnosti podnikových procesů, řízení lidských zdrojů a suistanable managementu. Je autorem mnoha vědeckých článků indexovaných v databázích Web of Science a Scopus. Byl členem hodnotícího panelu P403 (Podnikové vědy, finance, administrativa, správa) u GA ČR (Grantová agentura České republiky). Nyní působí jako hodnotitel v rámci Národního akreditačního úřadu (Ekonomické obory). Před působením v akademické sféře vykonával pozici controllera u mezinárodní společnosti. V rámci kontaktu s praxí se zaměřuje spolupráci s podniky z automobilového průmyslu v oblasti controllingu a řízení nákladů (dříve i s podniky dřevozpracujícího průmyslu).