Studium

Stipendia

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium získavají všichni studenti prezenční formy studia, kteří mají místo trvalého bydliště mimo okres Brno-město a nepřekročili standardní dobu studia. Pokud student vyplní patřičnou žádost v IS školy, přiznává se mu ubytovací stipendium na každý kalendářní měsíc, po který splňuje výše uvedené podmínky.

Elektronická přihláška ke studiu