Stipendia

Prospěchové stipendium

O kvalitě školy nejlépe vypovídá úspěšnost absolventů, a proto se snažíme naše studenty maximálně motivovat vysokými stipendii, aby mohli studovat bez finanční tíže. V případě výborných studijních výsledků na bakalářském stupni prezenčního studia můžete získat prospěchová stipendia až do výše 19.500 Kč za jeden akademický rok. Dále můžete využít ubytovacího a sociálního stipendia.

100% stipendium vás připraví na 100% kariéru

Pokud se jako student Stingu přihlásíte do projektu placené stáže a projdete výběrovým řízením, získáte placenou praxi po celé tři roky studia, která vás cíleně připravuje na to, abyste v budoucnu zastávali finančně velmi atraktivní pozice.

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium získavají všichni studenti prezenční formy studia, kteří mají místo trvalého bydliště mimo okres Brno-město a nepřekročili standardní dobu studia. Pokud student vyplní patřičnou žádost v IS školy, přiznává se mu ubytovací stipendium na každý kalendářní měsíc, po který splňuje výše uvedené podmínky.