Studium

Stipendia

Prospěchové stipendium

Nejlepší studenti mohou dosáhnout i na stipendium, které se rovná 100% výše školného, tj. v případě bakalářských studijních programů 40 000 Kč za akademický rok u ekonomických studijních oborů. Stipendia se týkají pouze studentů prezenční formy studia. Prospěchové podmínky pro získání stipendia naleznete v následující tabulce.

Bakalářské studium
prospěch 1,0      stipendium do výše 100% školného
prospěch 1,01 – 1,2      stipendium do výše 50% školného
prospěch 1,21 – 1,4      stipendium do výše 25% školného

Ubytovací stipendium

Nárok na ubytovací stipendium získavají všichni studenti prezenční formy studia, kteří mají místo trvalého bydliště mimo okres Brno-město a nepřekročili standardní dobu studia. Pokud student vyplní patřičnou žádost v IS školy, přiznává se mu ubytovací stipendium na každý kalendářní měsíc, po který splňuje výše uvedené podmínky.

Elektronická přihláška ke studiu