Klub absolventů

Hlavním cílem a úkolem Klubu absolventů Vysoké školy Sting, o.p.s. je propojení absolventů s bývalými spolužáky a školou. Členové Klubu absolventů budou informováni o novinkách na škole, aktivitách Klubu absolventů, možnostech zapojení do aktivit školy, využití benefitů u našich partnerů (jejichž nabídku se budeme snažit pravidelně rozšiřovat), absolventských srazech, využití spolupráce se školou v profesní rovině (pracovní nabídky, konzultace, poradenství, společné projekty).

Výhody členství jsou tedy následující:

  • zprostředkování kontaktů mezi absolventy,
  • aktuální informace o současném dění na škole,
  • pozvánky na akce školy,
  • možnost účastnit se odborných přednášek realizovaných školou,
  • možnost aktivní spolupráce se školou,
  • možnost  získání benefitů nabízených externími partnery školy,
  • soutěže o zajímavé ceny,
  • profesní a kariérové poradenství zprostředkované školou.

Členem Klubu absolventů Vysoké školy Sting, o.p.s. se stanete vyplněním následujícího formuláře: