U nás učí profesionálové

doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Katedra ekonomiky a řízení

Přestože na počátku své kariéry krátce působila ve státní správě i v soukromé sféře, je již 24 let tělem i duší akademikem. V akademické sféře, ať už na veřejných nebo soukromých vysokých školách na Slovensku a v České republice, působila na různých pozicích, od akademických po manažerské; vedla magisterský studijní program Ekonomika a management.   Je docentkou managementu, autorkou několika monografií, vědeckých a odborných článků, učebnic, účastní se vědeckých konferencí, realizuje projektovou činnost a vede kvalifikační práce studentů.  Od roku 2013, kdy působí na vysokých školách v České republice, se věnuje problematice řízení lidských zdrojů. Současně je akademicky činná na NEWTON University, kde je předmětem jejího aktuálního výzkumu oblast trendů v řízení lidských zdrojů, konkrétně udržitelnost vybraných odvětví zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí, benefitní systémy a jejich vliv na motivaci a spokojenost zaměstnanců v postkovidní době a zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců.   Její dosavadní akademický, odborný a vědecký záběr je však mnohem širší a zahrnuje oblasti podnikání v malých a středních podnicích, podpory místní ekonomiky, regionálního marketingu a marketingové komunikace.  Největší uspokojení cítí z toho, že měla možnost podílet se na formování absolventů, dnes velmi úspěšných osobností — manažerů a úředníků vysokých škol, ale i malých a středních, většinou rodinných firem na Slovensku a v České republice.