Věda a výzkum

Konference

DANĚ – TEORIE A PRAXE 2019

XXII. ročník mezinárodní odborné konference

Předchozích ročníků konference se zúčastnili daňoví odborníci z vysokých škol v ČR i ze zahraničí, přední odborníci z praxe i finanční správy.

Z průběhu konference je pravidelně vydáván Sborník abstraktů a referátů. Konference probíhá formou krátkých, cca 10 minutových referátů s přibližně stejně dlouhou diskusí, délka písemného abstraktu do sborníku je stanovena na cca 6 – 8 stran formátu A4, samozřejmě lze zveřejnit i delší příspěvek. Všechny články prochází recenzním řízením a vybrané z nich jsou publikovány v odborném časopise ACTA STING (od roku 2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, zařazen do databáze ERIH PLUS)Prosíme o dodržení termínu odeslání přihlášky.

Po zkušenostech z minulých let neurčujeme tématické zaměření referátů a považujeme kombinaci teoretických a praktických příspěvků za jednu z předností této konference. Do sborníku konference nebudou zařazeny příspěvky, odevzdané po datu konference a příspěvky nepřednesené.

Místo: Hotel Myslivna, Nad Piskárkami 276/1, 623 00 Brno
Zahájení konference: pátek 13.9.2019 ve 13,00 hod.
Konec: 14.9.2019 cca. ve 14,00 hod.
Termín pro zaslání příspěvků: 28.6.2019
Vložné na konferenci: 1.600 Kč (vč. 21% DPH).

Uhrazený konferenční poplatek se při neúčasti nevrací. Bude však akceptována na účast náhradníka.

Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťuji sami.
Zájemci mají možnost objednat si ubytování přímo na adrese:
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno
tel.: 547 107 801, 547 107 800.
E mail: hotel@hotelmyslivna.cz

Parkování pro účastníky konference zdarma.

Formát: Příspěvky ve formátu Word zpracované dle šablony můžete zaslat emailem na adresu konference@sting.cz

Všem přihlášeným bude před konáním akce zaslán program konference.

Přihlášku zašlete na adresu:
AKADEMIE STING
Stromovka 1,
637 00 Brno
FAX 541 220 334
nebo e mail:
konference@sting.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, Brno
Číslo účtu: 1588745621/0100
IBAN: CZ4801000000001588745621
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Účel platby: příjmení účastníka
VS 155.

hat_icon Elektronická přihláška ke studiu