Věda a výzkum

Konference

DANĚ – TEORIE A PRAXE 2020

XXIII. ročník mezinárodní odborné konference

Předchozích ročníků konference se zúčastnili daňoví odborníci z vysokých škol v ČR i ze zahraničí, přední odborníci z praxe i finanční správy.

Z průběhu konference je pravidelně vydáván Sborník abstraktů a referátů. Konference probíhá formou krátkých, cca 10 minutových referátů s přibližně stejně dlouhou diskusí, délka písemného abstraktu do sborníku je stanovena na cca 6 – 8 stran formátu A4, samozřejmě lze zveřejnit i delší příspěvek. Všechny články prochází recenzním řízením a vybrané z nich jsou publikovány v odborném časopise ACTA STING (od roku 2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, zařazen do databází ERIH PLUS a DOAJ)Prosíme o dodržení termínu odeslání přihlášky.

Po zkušenostech z minulých let neurčujeme tématické zaměření referátů a považujeme kombinaci teoretických a praktických příspěvků za jednu z předností této konference.

Místo: AKADEMIE STING, o.p.s., Stromovka 114/1, 637 00 Brno
Zahájení konference: pátek 18. 9. 2020 v 10.00 hod.
Konec: pátek 18. 9. 2020 cca. v 18.00 hod.
Termín pro zaslání příspěvků: 10. 8. 2020
Vložné na konferenci: 1.600,- Kč (vč. 21 % DPH).

Účast: Konference je možné se zúčastnit aktivně s příspěvkem nebo pasivně bez příspěvku. Osobní účast není podmínkou pro publikování příspěvku ve sborníku/časopisu. Při variantě zaslání příspěvku bez aktivní účasti na konferenci do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte “bez aktivní účasti“.

Uhrazený konferenční poplatek se při neúčasti nevrací. Bude však akceptována účast náhradníka.

Formát: Příspěvky ve formátu Word zpracované dle šablony můžete zaslat emailem na adresu konference@sting.cz

Všem přihlášeným bude před konáním akce zaslán program konference.

Přihlášku zašlete na adresu:
AKADEMIE STING
Stromovka 1,
637 00 Brno
FAX 541 220 334
nebo e mail:
konference@sting.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka, Brno
Číslo účtu: 1588745621/0100
IBAN: CZ4801000000001588745621
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Účel platby: příjmení účastníka
VS 157.

hat_icon Elektronická přihláška ke studiu