Konference

DANĚ – TEORIE A PRAXE 2020

XXIII. ročník mezinárodní odborné konference

Předchozích ročníků konference se zúčastnili daňoví odborníci z vysokých škol v ČR i ze zahraničí, přední odborníci z praxe i finanční správy.

Z průběhu konference je pravidelně vydáván Sborník abstraktů a referátů. Konference probíhá formou krátkých, cca 10 minutových referátů s přibližně stejně dlouhou diskusí, délka písemného abstraktu do sborníku je stanovena na cca 6 – 8 stran formátu A4, samozřejmě lze zveřejnit i delší příspěvek. Všechny články prochází recenzním řízením a vybrané z nich jsou publikovány v odborném časopise ACTA STING (od roku 2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, zařazen do databází ERIH PLUS a DOAJ). Prosíme o dodržení termínu odeslání přihlášky.

Po zkušenostech z minulých let neurčujeme tématické zaměření referátů a považujeme kombinaci teoretických a praktických příspěvků za jednu z předností této konference.

Místo: AKADEMIE STING, o.p.s., Stromovka 114/1, 637 00 Brno
Zahájení konference: pátek 18. 9. 2020 v 10.00 hod.
Konec: pátek 18. 9. 2020 cca. v 18.00 hod.
Termín pro zaslání příspěvků: 10. 8. 2020
Vložné na konferenci: 1.600,- Kč (vč. 21 % DPH).

Účast: Konference je možné se zúčastnit aktivně s příspěvkem nebo pasivně bez příspěvku. Osobní účast není podmínkou pro publikování příspěvku ve sborníku/​časopisu. Při variantě zaslání příspěvku bez aktivní účasti na konferenci do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte „bez aktivní účasti„.

Uhrazený konferenční poplatek se při neúčasti nevrací. Bude však akceptována účast náhradníka.

Formát: Příspěvky ve formátu Word zpracované dle šablony můžete zaslat emailem na adresu konference@sting.cz

Všem přihlášeným bude před konáním akce zaslán program konference.

Konference se koná pod záštitou:

Ke stažení

Přihlášku zašlete na adresu:

Vysoká škola Sting, o.p.s.
Rašínova 103/2
602 00 Brno
nebo na mail:
konference@sting.cz


Úhradu proveďte:

Raiffeisen Bank, č.ú. 5004201208/5500
KS 0308, VS 153.