Studium

Přijímací řízení

Bakalářské studium:

Podminky přijetí do prezenční formy studia:

 • středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
 • pohovor o motivaci uchazeče,
 • uhrazení předepsaných poplatků.

Podminky přijetí do kombinované formy studia:

 • středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
 • pohovor o motivaci uchazeče,
 • uhrazení předepsaných poplatků,
 • tříletá praxe,
 • zajištění odborné praxe souběžně s výukou na celou dobu studia u graduovaného odborníka, splňujícího kriteria stanovená školou.

Při přijímacím řízení zohledňujeme výsledky uchazečů u Národních srovnávacích zkoušek.

Lhůty pro podání přihlášek a termíny přijímacího řízení naleznete zde.


Navazující magisterské studium

Podminky přijetí do prezenční formy studia:

 • úspěšné absolvování bakalářského studia,
 • pohovor o motivaci uchazeče,
 • uhrazení předepsaných poplatků.

Podminky přijetí do kombinované formy studia:

 • úspěšné absolvování bakalářského studia,
 • pohovor o motivaci uchazeče,
 • uhrazení předepsaných poplatků.

Absolvování bakalářského studia prokáží uchazeči předložením diplomu a dodatku k diplomu.

Lhůty pro podání přihlášek a termíny přijímacího řízení naleznete zde.

Elektronická přihláška ke studiu