Studium

Přijímací řízení

Bakalářské studium:

Podminky přijetí do prezenční formy studia:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
  • pohovor o motivaci uchazeče,
  • uhrazení předepsaných poplatků.

Podminky přijetí do kombinované formy studia:

  • středoškolské vzdělání ukončené maturitou,
  • pohovor o motivaci uchazeče,
  • uhrazení předepsaných poplatků,
  • tříletá praxe,
  • zajištění odborné praxe souběžně s výukou na celou dobu studia u graduovaného odborníka, splňujícího kriteria stanovená školou.

Při přijímacím řízení zohledňujeme výsledky uchazečů u Národních srovnávacích zkoušek.

Lhůty pro podání přihlášek a termíny přijímacího řízení naleznete zde.


Elektronická přihláška ke studiu