Studium

Zdaňování

Charakteristika studijní specializace Zdaňování

Studijní specializace umožňuje studentům získat teoretické a praktické odborné znalosti a dovednosti v celém spektru daňového systému ČR, zejména v oblastech přímých a nepřímých daní, účetnictví podnikatelských subjektů a podnikového práva, a to v propojení na ostatní ekonomické disciplíny, které jsou standardem pro ekonomické obory. Společně se získáváním nových teoretických znalostí je studium zaměřeno také na rozvoj kompetencí potřebných pro výkonnou a řídící činnost absolventa. Studium vychází z aktuálních požadavků praxe, reflektuje současnou úroveň poznání v profilových disciplínách studijní specializace a současně je koncipováno tak, aby umožňovalo doplňovat vzdělání v dalších souvisejících oblastech.

Profil absolventa

Absolvent je schopen samostatně nebo týmově zabezpečit efektivní fungování organizace zejména v oblasti ekonomiky malých a středních podniků nebo ve státní správě, zejména ve vedení účetnictví včetně daňových aspektů vedení účetnictví a správě daní. Absolvent je schopen vykonávat funkci kvalifikovaného ekonoma s velmi dobrou právnickou orientací v soukromém podniku i ve veřejné správě, např. na pozici účetního, ekonoma, daňového specialisty, prokuristy, asistenta v účetní a daňové kanceláři. Po získání potřebné praxe může zastávat pozici účetního poradce, ekonomického a organizačního poradce, po vykonání profesních zkoušek profesi daňového poradce. Je oprávněn se ucházet o odbornou práci na finančních úřadech, případně dalších institucích státní správy a samosprávy měst a obcí. Získaných znalostí a dovedností může využít i při řízení vlastního podniku. Absolvent je také připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu s ekonomickým zaměřením.

Znalosti, dovednosti a kompetence absolventa:

 • odborné znalosti v daňových, účetních a právních disciplínách,
 • samostatná orientace v oblasti podnikových financí,
 • znalost současného stavu poznání v oblasti základních ekonomických a manažerských disciplín, všeobecný ekonomický přehled,
 • příprava analýz a podkladových materiálů pro rozhodování o hlavních činnostech zainteresované organizace s využitím ICT,
 • efektivní práce s kancelářským programovým vybavením, schopnost využívání nástrojů pro správu účetních dat, základní orientace v databázových aplikacích,
 • kompetence pro řízení pracovních kolektivů,
 • prezentační a komunikační dovednosti pro jednání s obchodními či jinými externími partnery.

Profilové předměty

 • Základy ekonomie
 • Nauka o podniku
 • Základy ekonomiky podniku
 • Základy managementu
 • Daňová soustava
 • Přímé daně I – II
 • Nepřímé daně
 • Účetnictví I – III

Studijní plán

Kompletní studijní plán pro prezenční formu

Kompletní studijní plán pro kombinovanou formu

Školné

40.482 Kč za akademický rok (2 semestry)

Nezávazně, bezplatně a do minuty si zarezervujte své studijní místo.

 

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Ráchel Kurzyszová
Telefon: +420 603 462 002
E-mail: rachel.kurzyszova@sting.cz

Přihlaste se do bakalářského studia