Zdaňování

Vzorový studijní plán kombinované formy studia

Předměty

1. semestr

 • Základy ekonomie
 • Základy práva I
 • Finanční účetnictví
 • Daňová soustava
 • Matematické metody
 • Informatika
 • Anglický jazyk I

2. semestr

 • Nauka o podniku
 • Základy managementu
 • Daňová evidence
 • Anglický jazyk II
 • Praxe ve firmě I
 • Přímé daně I

3. semestr

 • Základy ekonomiky podniku
 • Základy marketingu
 • Statistické metody
 • Anglický jazyk III
 • Praxe ve firmě II
 • Přímé daně II

4. semestr

 • Základy finančního řízení
 • Bankovnictví a finanční trhy
 • Seminář k bakalářské práci I
 • Praxe ve firmě III
 • Nepřímé daně

5. semestr

 • Veřejné finance
 • Základy práva II
 • Základy auditu
 • Seminář k bakalářské práci II
 • Praxe ve firmě IV
 • Vybraná daňová témata

6. semestr

 • Finanční analýza
 • Komunikační dovednosti
 • Zpracování bakalářské práce
 • Zdaňování — případová studie
 • Volitelný předmět