Studium

Výuka cizích jazyků

AKADEMIE STING klade vysoký důraz na rozvoj jazykových a komunikačních dovedností studentů, kteří volí mezi anglickým, německým a ruským jazykem. Výuka anglického a německého jazyka je pro studenty prezenční formy studia zajištěna kvalitní brněnskou jazykovou školou v rámci školného. Výuka je směřována k přípravě na certifikované jazykové zkoušky.

Bakalářské studium

Výuka cizího jazyka je v rámci bakalářského studia rozložena do 5 semestrů. Výuka anglického a německého jazyka je pro studenty prezenční formy bakalářského studia zajištěna kvalitní brněnskou jazykovou školou v rámci školného. Výuka je směřována k přípravě na certifikované jazykové zkoušky. Studenti jsou na základě výsledků vstupního testu rozděleni dle pokročilosti do několika skupin.

V rámci kombinované formy studia je výuka cizích jazyků zaměřena na rozvíjení komunikačních dovedností studentů, rozšiřování obecné i odborné slovní zásoby a uvedení do odborného jazyka v běžných ekonomických a obchodních kontextech. Kromě anglického a německého jazyka je v této formě studia k dispozici také jazyk ruský.

Navazující magisterské studium

V tomto stupni studia je zvyšování úrovně a rozšiřování znalostí v cizích jazycích umožněno v rámci studia odborných předmětů. V každém semestru navazujícího magisterského studijního plánu je k dispozici volitelný předmět v anglickém nebo německém jazyce.

Elektronická přihláška ke studiu