Účetnictví

Vzorový studijní plán kombinované formy studia

Předměty

1. semestr

 • Základy ekonomie
 • Základy práva I
 • Finanční účetnictví
 • Daňová soustava
 • Matematické metody
 • Informatika
 • Anglický jazyk I

2. semestr

 • Nauka o podniku
 • Základy managementu
 • Daňová evidence
 • Anglický jazyk II
 • Praxe ve firmě I
 • Finanční účetnictví a výkaznictví

3. semestr

 • Základy ekonomiky podniku
 • Základy marketingu
 • Statistické metody
 • Anglický jazyk III
 • Praxe ve firmě II
 • Daně v účetnictví

4. semestr

 • Základy finančního řízení
 • Bankovnictví a finanční trhy
 • Seminář k bakalářské práci I
 • Praxe ve firmě III
 • Účetní a daňová kontrola

5. semestr

 • Veřejné finance
 • Základy práva II
 • Základy auditu
 • Seminář k bakalářské práci II
 • Praxe ve firmě IV
 • Účetnictví nepodnikatelských subjektů

6. semestr

 • Finanční analýza
 • Komunikační dovednosti
 • Zpracování bakalářské práce
 • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
 • Volitelný předmět