doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Rektor

Jeho cílem je propojit svět vzdělávání a byznysu. Docent Jiří Koleňák se zabývá osobnostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat a působit v managementu velkých firem. Působil či působí ve vedení několika vysokých škol, v odborných a vědeckých radách v ČR i v zahraničí. Jako autor odborných publikací a vysokoškolských učebnic aktivně vystupuje na konferencích. Je přesvědčený, že ke skvělým výsledkům v podnikání vede cesta přes naplněný život ve všech oblastech.