Studium

Praxe při studiu

Orientace studia na praxi

Bakalářské programy jsou orientovány na co nejvyšší efekt praktického uplatnění absolventa s dostatečně širokými všeobecnými ekonomickými znalostmi. Úspěšní absolventi školy uplatňují své znalosti i praktické dovednosti při vykonávání ekonomických funkcí v soukromých i státních podnicích, v úřadech státní správy, samosprávy měst a obcí, případně při vedení vlastní firmy.

S kombinovanou formou studia máme velmi dobré zkušenosti a podle zájmu uchazečů jsme přesvědčeni o budoucnosti tohoto typu studia, i když nároky na kvalitu pedagogického sboru i na studijní vybavení studentů jsou ještě vyšší než u formy prezenční.

Orientace na malé a střední firmy vychází z dlouhodobě dobré spolupráce firmy STING především s Obchodní a hospodářskou komorou v Brně od jejího vzniku, Finančním ředitelstvím v Brně a finančními úřady, s Úřadem práce v Brně (a s úřady práce obecně), Komorou daňových poradců České republiky, odbory Magistrátu města Brna (zvláště s Živnostenským úřadem), Sdružením účetních a daňových poradců v Brně, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a dalšími institucemi.

Studijní programy v ekonomických oborech mají zpravidla na všech vysokých školách velmi podobný základ hlavního obsahu, odlišnosti jsou dány profilem absolventa a jeho uplatněním, zaměřením konkrétního oboru, praktické části a zejména bakalářské práce.

Elektronická přihláška ke studiu