Manažerské účetnictví a Controlling

Vzorový plán kombinované formy studia

Předměty

1. semestr

 • Základy ekonomie
 • Základy práva I
 • Finanční účetnictví
 • Daňová soustava
 • Matematické metody
 • Informatika
 • Anglický jazyk I

2. semestr

 • Nauka o podniku
 • Základy managementu
 • Daňová evidence
 • Anglický jazyk II
 • Praxe ve firmě I
 • Základy ekonomických analýz

3. semestr

 • Základy ekonomiky podniku
 • Základy marketingu
 • Statistické metody
 • Anglický jazyk III
 • Praxe ve firmě II
 • Základy manažerského účetnictví

4. semestr

 • Základy finančího řízení
 • Bankovnictví a finanční trhy
 • Seminář k bakalářské práci I
 • Praxe ve firmě III
 • Základy controllingu

5. semestr

 • Veřejné finance
 • Základy práva II
 • Základy auditu
 • Seminář k bakalářské práci II
 • Praxe ve firmě IV
 • Controllingové aplikace I

6. semestr

 • Finanční analýza
 • Komunikační dovednosti
 • Zpracování bakalářské práce
 • Controllingové aplikace II
 • Volitelný předmět