International

Zahraniční študenti – SK

Prijímanie pedagógov/administratívnych zamestnancov (academic/non-academic staff)

V prípade záujmu kontaktujte prosím nášho Erasmus+ koordinátora na adrese  schneider@sting.cz, radi zaistíme podmienky realizácie mobility.

Akademickú mobilitu je možné absolvovať v rámci akademického roka, v zásade od septembra aktuálneho kalendárneho roka do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Mobilitu ostatných zamestnancov je možné realizovať aj počas letných mesiacov.

Informácie pre zahraničných študentov (Erasmus+ študent)

Všeobecné informácie – akademický rok 2019/2020

V prípade záujmu o štúdium v rámci programu Erasmus+ na AKADÉMII STING sa informujte u koordinátora na Vašej univerzite:

  • O schválených medziinštitucionálnych dohodách. V prípade, že Vaša univerzita nemá podpísanú dohodu s AKADÉMIOU STING, kontaktujte nás prosím na adrese schneider@sting.cz.
  • O termínoch výberových konaní na Vašej univerzite.
  • Po obdržaní nominácie z Vašej univerzity vyčkajte na Oznámenie o akceptácii zo strany AKADEMIE STING, čím sa rozumie získanie Akceptačného listu a odsúhlasenie Learning Agreement for Studies.

Ako sa uchádzať o mobilitu

Erasmus+ študenti sú oslobodení od platenia poplatkov za školné, registráciu alebo skúšky.

Po úspešnom výberovom konaní vyplňte v spolupráci s fakultným koordinátorom a zašlite nám nasledujúce dokumenty v elektronickej verzii na adresu schneider@sting.cz dokumenty:

  • Application form 2019/2020 (vyplnený vo formáte .xls)
  • Motivačný list v slovenčine, angličtine alebo češtine (formát .docx)
  • Learning agreement for studies (ďalej len „LA“, „Zmluva o štúdiu“) v angličtine (formát .docx)
  • CV v slovenčine, angličtine alebo češtine (formát .docx)
  • Fotografiu v pasovom formáte (formát .jpeg)

Pri vyplňovaní Learning Agreement for Studies (Zmluvy o štúdiu) zohľadnite odporúčania Vášho koordinátora. LA následne podpíšu všetky strany (študent, domáca fakulta + koordinátor AKADÉMIE STING).

Zahraničný študent si môže vybrať z ponuky predmetov prednášaných v češtine a vybraných predmetov v slovenčine:

Bakalárskych oboroch:

Organizácia a manažment malých a stredných podnikov

Zdaňovanie

Magisterskom obore:

Podniková ekonomika a manažment

Ponuka výučby v anglickom jazyku pre zahraničných študentov – pozri Course Catalogue.

Termíny

Pre mobilitu v období zimného semestra odporúčame poslať prihlášku (Application form) do konca mája 2016, pre študijné obdobie vzťahujúce sa na letný semester do konca novembra 2016.

Ubytovanie

Pozrite si prosím informácie v informačnom balíčku v sekcii „Ponuka ubytovania“. Priemerná cena za spoločnú izbu je 100 EUR, za samostatnú izbu 200 EUR.

Bližšie informácie pozri INFORMAČNÝ BALÍČEK ERASMUS

Výdavky na základné potreby

Priemerné výdavky na základné životné potreby v Brne sú 400 EUR mesačne = cca 10 800 CZK (vrátane nájomného).

Bližšie informácie pozri INFORMAČNÝ BALÍČEK ERASMUS

Kontakt

Kontaktujte nás prosím na:

AKADEMIE STING
Stromovka 1, 637 00 Brno, Česká republika
Erasmus kód: CZ BRNO14

Inštitucionálny koordinátor programu Erasmus+:

Mgr. Antonín Schneider
+420 541 221 804
schneider@sting.cz

Internetové stránky o Brne a o Českej republike:

www.brno.cz

www.czech.cz

www.czechrepublic.com

http://www.gotobrno.cz/en

https://www.czechtourism.com/home/

 

 

Elektronická přihláška ke studiu