Opatření Ministerstva zdravotnictví (COVID-19)

đź“Ł Na základÄ› mimořádnĂ©ho opatĹ™enĂ­ Ministerstva zdravotnictvĂ­, reagujĂ­cĂ­ho na rostoucĂ­ rizika šířenĂ­ onemocnÄ›nĂ­ COVID-19, rektor zastavuje veškerou vĂ˝uku v AKADEMII STING s platnostĂ­ od 11. 3. 2020 do odvolánĂ­ a vyhlašuje pro studenty samostudium❗️

Veškerá komunikace studentĹŻ s vyuÄŤujĂ­cĂ­mi a zamÄ›stnanci AS bude probĂ­hat pouze elektronickou formou prostĹ™ednictvĂ­m informaÄŤnĂ­ho systĂ©mu.

opatření_ministerstva_sdravotnictvi