Moje práce mě nutí se vzdělávat, říká Antonín Hübner. Sting mě překvapil svou kvalitou

Moje práce mě nutí se vzdělávat, říká Antonín Hübner. Sting mě překvapil svou kvalitou.

Generální ředitel podniku Mikroelektronika spol. s r.o., Vysoké Mýto a absolvent Stingu, Antonín Hübner, je člověk, který se celý život vzdělává a pracuje na sobě. Je to nutné, protože firma, kterou řídí, má celosvětovou působnost a co platilo včera, neplatí dnes. Byznys je neúprosný, říká, musíte být stále ve střehu. Co mu dala vysoká škola? Proč je nutné se vzdělávat? Jak mu pomohla v praxi a jak vzpomíná na studia na Stingu?

Jak vzpomínáte na studium na Stingu?

Musím říct, že jsem byl příjemně překvapený. V té době už jsem pracoval na manažerské pozici a potřeboval jsem studium, které mi umožní skloubit práci se školou, a v tom byl Sting perfektní. Vyhovoval mi propracovaný systém zkoušek, organizace studia i studijní plán. Díky tomu, že to byla menší škola, bylo snadnější se domluvit s vyučujícími ohledně mých možností. Nicméně na Stingu přes jeho vstřícnost vládla přísná pravidla a vyučující byli skutečně kvalitní, nic vám neodpustili.

Proč jste se rozhodl studovat na soukromé škole?

Potřeboval jsem školu, která by poskytovala vstřícnou komunikaci studijního oddělení a kvalitní výuku. Byl jsem tehdy velmi pracovně vytížený. V neposlední řadě mi záleželo na tom, jak se chovají ke studentům a jaké má škola reference. Škola měla dobré jméno, takže to nebylo těžké rozhodování.

Máte zkušenost i z veřejného školství, pozoroval jste nějaké rozdíly?

Rozdíl spatřuji zejména ve velikosti vysoké školy. Na Stingu probíhala větší interakce mezi studenty a vyučujícími, což bylo právě tím, že škola byla menší, dalo by se říci rodinná. Znali jsme se s dalšími studenty, a tak jsme mohli navázat dobré vztahy. Co se týče učitelů, líbilo se mi, že tam přednáší zkušení akademici. Několikrát se mi stalo, že jsem mohl konzultovat s vyučujícím věci i v rámci své práce. 

Takže Vám škola pomohla i v praxi?

Většina předmětů fungovala tak, že to bylo spíše uvedení do praxe a poznatky se daly do praxe aplikovat. Nebylo to jen studium pro studium. Kdo chtěl a byl aktivní, tak tam tu provázanost našel. Makro, mikro, marketing mi daly hodně. Oceňuji, že na škole kladli důraz na to, věci skutečně pochopit, ne se jen naučit na zkoušku.

Člověk si často klade otázku: studovat dál, nebo jít do praxe a pak třeba na kombinované studium? Co je podle Vás dobrá cesta?

Jsem v tom trochu kacíř. Myslím si, že je špatně, když někdo vystuduje a nemá žádnou praxi. Studuje bakaláře, magistra, doktorát, ale v životě nepracoval v oboru. Kdyby po ukončení bakalářského studia byla povinná tříletá praxe, dalo by to studentům víc, a víc by se jim to vrátilo na získaných vědomostech. Po takové praxi by už lépe chápali souvislosti v jednotlivých předmětech a jejich praktické využití. Když nemáte praxi, často nevíte, proč se vlastně ty věci učíte a jak je v praxi aplikovat. Jenže zároveň tohle nemůžete chtít po dvaceti tříletém studentovi, který o svém oboru leckdy nemá jasnou představu.

Když ten člověk má praxi, je pro něj nutné dál studovat? Není to zbytečné?

Já vlastně studuju pořád. Nutí mě k tomu moje práce. Naše firma má celosvětovou působnost a byznys je v tomhle tvrdý, co platilo včera, neplatí dnes. Věci se hrozně rychle vyvíjí a mění a vy musíte být pořád ve střehu, pořád sledovat, co se děje, jaké jsou aktuální trendy. Co se týče samotného studia, tak tam byla i jedním z motivátorů potřeba utřídit a aktualizovat si znalosti. Někdy se mi stane, že vytáhnu skripta ze Stingu, něco si zopakuju a aplikuju to do praxe. Naučil jsem se aplikovat sofistikované metody třeba z vysokoškolské matematiky. Tím, že jsem na Stingu dostal praktické obecné znalosti, naučil jsem se rychle orientovat a aplikovat ty věci do praxe. To právě dobrá škola dělá: učí vás, jak využít věci, které se učíte, v praxi.

Jak to je u vás ve firmě? Máte studenty na praxích, nebo absolventy?

Rádi bychom spolupracovali se studenty více, ale často narážíme na časové kapacity našich specialistů, kteří by se měli studentům věnovat. Aktuálně spolupracujeme s Pardubickou univerzitou na vývojovém projektu, nabízíme témata a zároveň vedení diplomových prací z technických oborů a studentům středních škol v oboru elektro nabízíme možnost praxe. Absolventi u nás najdou uplatnění především v oblasti vývoje SW a HW.

Na co by se podle Vás měli budoucí studenti při výběru vysoké školy zaměřit? O čem podle Vás vlastně studium je?

Já myslím, že to je o vyučujících. Škola může mít zvučné jméno, a přesto vás vyučující zklamou. Nebo může být malá s perfektními lidmi. Všechno je to o lidech. Takže já osobně bych se zaměřil na to, kdo na škole učí a jaké jsou studijní plány. A o čem studium je? Za mě nejvíc o samostatnosti a zodpovědnosti. Nikdo vás nebude vodit za ručičku, říkat vám, na kterou zkoušku musíte jít. To všechno se vám pak bude hodit v práci. Budete schopni dodržovat termíny a přijmete zodpovědnost za své rozhodování.

Zaujal vás rozhovor s naším absolventem? Chcete taky studovat na Stingu?