Jak zvládnout přechod ze střední na vysokou školu

Přijetí na vysokou školu je prvním, ale zdaleka ne jediným požadavkem k tomu, abyste získali bakalářský titul. Budete muset překonat řadu překážek a úkolů. 

Abychom vám tuto cestu trochu ulehčili, připravili jsme pro vás 7 tipů, které vám pomohou zvládnout přechod ze střední na vysokou školu.

1. Choďte na přednášky

Zní to jako klišé, ale v okamžiku, kdy se někteří studenti dozvědí, že se docházka na přednáškách nekontroluje, chovají se, jako by ta výuka v rozvrhu ani nebyla.

A to je chyba –⁠ přednášky tvoří důležitý teoretický základ každého předmětu. 

Můžete se to všechno naučit ze skript sami, ale ztratíte tím podstatně více času a stejně bude zřejmé, že jste na přednášce chyběli. Pravděpodobně  nebudete schopni aplikovat vaše teoretické znalosti v praxi.

Přednášky nejsou jen o teorii, ale i o jejím výkladu. Učitelé vám na nich pomáhají pochopit látku tím, že ji převádí do příkladů, a ukazují vám vazby mezi jednotlivými oblastmi.

2. Učte se průběžně

Na střední škole jste možná byli zvyklí na průběžné ověřování znalostí, takto to na vysoké škole nefunguje. Když tedy odmyslíme průběžné zápočtové písemky v předmětech, hlavní zkouškové období je až na konci semestru.

To vás může lehce ukolébat, protože se nebudete muset připravovat před každou hodinou na náhodné zkoušení. 

Chcete-li zvýšit naděje na úspěšné dokončení studia, učte se průběžně během celého semestru a nenechávejte to až na jeho konec. 

Těch povinností, které se na vás najednou nabalí, bude tolik, že se to pak může vymknout vaší kontrole.

3. Nebojte se ptát

Až budete sedět na přednášce, nebojte se zeptat na všechno, co vás k danému tématu zajímá. Pomůže vám to lépe pochopit probírané učivo. 

Přednášející jsou za otázky rádi, protože vidí, že vás jejich předmět zajímá. To, že si vás snáze zapamatují, může být vaše výhoda, ale nepředbíhejme.

4. Zorganizujte si svůj den tak, abyste mohli studovat

Studium na vysoké škole vám dává relativně velkou volnost v plánování času (hlavně u prezenčních studentů). Jistě toho budete chtít využít a rádi vás v tom podpoříme.
Nezapomínejte ale na to, že máte i studijní povinnosti. Proto si je do svého kalendáře vyznačte raději s předstihem.

5. Studujete kombinovaně? Vytvořte si podmínky ke studiu ještě před začátkem semestru

Kombinované studium podobně časově náročné jako prezenční forma, i když to podle rozvrhu může vypadat jinak. Zejména zkouškové období se od prezenční formy neliší.

Občas jsou studenti překvapení, kolik toho musí splnit. Kombinace s pracovními či rodinnými povinnostmi může být složitá.  
Pokud si chcete podat přihlášku ke studiu, měli byste o svém záměru říct nejen doma, ale také svému zaměstnavateli a kolegům. Budou to právě oni, kteří vám pomohou vykrýt čas ve škole nebo se 

Tohle vážně nepodceňte. Není nic příjemného, když vás zaměstnavatel z nejrůznějších důvodů do školy nepustí. 

6. Najděte si praxi, kde své znalosti můžete prohloubit

Efektivní způsob učení je praxe. Během ní si totiž můžete na vlastní kůži vyzkoušet vše, co se učíte v hodinách. Ideální je si najít stáž ve firmě z vašeho oboru, což může mít i další benefity.

7. Vytvořte si vztahy se spolužáky

Na vysoké škole máte skvělou příležitost poznat nové lidi se stejnými zájmy, a mohou z toho být přátelství na celý život. Vzájemná pomoc a podpora během studia je velmi cenná.

Na Vysoké škole Sting si důležitost vztahů uvědomujeme, a proto vám poskytneme i mnoho neformálních příležitostí, během kterých zažijete příjemné chvíle se svými spolužáky a přednášejícími.

Pokud ještě nemáte jasno, kam na vysokou školu, podejte si přihlášku k nám.

Těšíme se na vás.


Pavel Semerád
odborný asistent na Vysoké škole Sting