Jak probíhají praxe na Vysoké škole Sting a v čem jsou jiné?

Všichni naši studenti – a na tom si zakládáme – vykonávají během studia povinnou praxi. Je to proto, aby si mohli na vlastní kůži vyzkoušet to, co se učí ve škole. 

V reálném životě totiž některé věci fungují trochu (někdy dokonce úplně) jinak, než jak jsou popsány v odborné literatuře. A i když se vám budeme snažit předávat aktuální informace a zkušenosti, vnímáme praxi jako nezbytnou součást vašeho studia.

V čem má praxe během studia přínos?

Třeba v tom, že po dokončení studia nebudete mít problém s pracovním uplatněním. Ze zkušenosti víme, že naši studenti dostávají zajímavé nabídky, nebo začínají podnikat už během studia.

Po vašich vykonaných praxích a stážích navíc získáte certifikát, který bude cennou referencí ve vašem profesním životopisu.

Pozitivně vnímají praxe a stáže také studenti kombinovaného studia. 

Přestože mnozí z nich už nějaké zkušenosti z praxe mají a mohou si je nechat uznat, tak si po dohodě s našimi partnery mohou vyzkoušet, jak to funguje jinde. 

Jsme velmi rádi, že se z těchto studijních aktivit časem rozvíjejí i zajímavé pracovní a obchodní spolupráce.

Jít na praxi neznamená jen pracovat zadarmo

Ano, čistě teoreticky, pokud máte neaktivního studenta „na praxi“, který vlastně ani nemá o cokoliv zájem, je logické, že „pracuje“ zadarmo. 

Takoví ale naši studenti nejsou! Za svoji práci tak bývají finančně ohodnoceni. Pracují např. na dohody o provedení práce a pracovní činnosti, příp. na částečný úvazek. 

A pokud by přece jen za svoji práci nedostali zaplaceno penězi, mají možnost čerpat unikátní know-how, ke kterému by se dost možná nikdy nedostali. Benefit z takové praxe má ale obrovskou hodnotu a zcela určitě se vám bohatě zúročí v budoucnu.

Praxi nemusíte vykonat jen v České republice

Pokud je vám Česká republika malá, velmi rádi vás vyšleme na zkušenou do světa. Jako naši studenti (ale i jako absolventi) můžete na vaši pracovní stáž získat finanční podporu až 600 EUR/​měsíc z programu Erasmus+.

To nejlepší jsme si ale nechali nakonec

Jistě víte, že se na soukromých vysokých školách platí školné. To naše sice patří dlouhodobě mezi nejnižší, ale co byste řekli tomu, kdybyste je platit nemuseli? Ne, neděláme si z vás legraci.

Jsme hrdí na to, že se nám podařilo získat partnery (a další postupně přibývají), kteří našim studentům důvěřují a nabízejí jim, že za ně školné zaplatí. Konkrétní podmínky financování studia jsou pak stanoveny individuálně mezi studentem a našim partnerem.

O této možnosti vás samozřejmě budeme průběžně informovat. Aktuální informace a nabídku najdete, jak na našich webových stránkách, tak i na sociálních sítích. Tak nás nezapomeňte sledovat i tam. 😊

jménem Vysoké školy Sting Pavel Semerád