Jak přistoupit ke psaní seminární práce?

Jedním ze způsobů, jak mohou učitelé ověřit znalosti, které studenti získali v některém z předmětů, je zpracování seminární práce. A protože se s tímto zadáním můžete setkat i vy, připravili jsme pro vás tipy, jak přistoupit ke psaní seminární práce.

I kdybyste si z tohoto článku měli odnést jen jednu věc, tak by to mělo být následující: Neberte seminární práci jen jako nutnou a nudnou součást předmětu. Každá seminární práce vám pomáhá lépe pochopit studovanou látku do větší hloubky.

Jak přistoupit ke psaní seminární práce?

 

Pečlivě si přečtěte zadání, ušetříte čas

Seminární práce se mohou lišit v závislosti na rozsahu a formě. Někdy se jedná jen o stručnou analýzu vybraných ukazatelů, jindy se může jednat o komplexní celosemestrální úkol.

Je proto důležité poslouchat učitele (většinou se zadání dozvíte už na první hodině), abyste věděli, jaké má požadavky na zpracování.

Dozvíte se tak mimo jiné.:

  • jak má být semestrální práce dlouhá, 
  • na co byste si měli dát dobrý pozor,
  • co tam být nemusí, nebo naopak být mělo.

Zadání byste neměli podcenit. Když je podceníte, může se vám snadno stát, že během psaní sklouznete k detailům, které po vás učitel vůbec nevyžaduje.

Jestli jste se jeho pokyny řídili, dokáže učitel poznat, jakmile otevře vaši práci. Pokud nesplníte zadání, práci vám vrátí k přepracování. Je proto lepší si na tom dát záležet a zpracovat práci podle požadavků vyučujícího hned na první pokus.

Nastudujte si teorii

Pokud máte pracovat s nějakým nástrojem, měli byste vědět, jak funguje a co znamenají výsledky, které dostanete. Nespokojte se jen s mechanickým přepisováním čísel, hledejte význam.

Někteří učitelé vám mohou zadat, že do seminární práce nemusíte psát dlouhé pasáže z teorie. Předpokládají totiž, že alespoň základní principy znáte.

Pokud tomu tak není, nastudujte si je předem. Jinak riskujete, že svým výsledkům neporozumíte a práci neobhájíte.

Můžete využít umělou inteligenci, ale…

Umělá inteligence dokáže usnadnit psaní čehokoliv. Přesto byste si získané výstupy měli důsledně ověřit. Kriticky zhodnoťte jednotlivé pasáže vč. citací. Rozhodně není dobrý nápad odevzdat práci jen tak, jak vám ji umělá inteligence zpracuje.

Dopustili byste se podvodu, neboť se očekává, že práci zpracujete za využití dostupných zdrojů sami a že všechny použité zdroje uvedete. Navíc se očekává, že po odevzdání víte, jak zpracování probíhalo a co výsledky znamenají.

Co odpovíte učiteli, když píchne prstem do pasáže s výpočty a zeptá se vás, jak jste to spočítali (a co to znamená)? Opravdu není dobré odpovědět, že nevíte. To zavání průšvihem — např. podezřením z porušení akademické etiky a následnou disciplinární komisí.

Učitelé se totiž snáze povznesou nad to, že něco neznáte na 100 % (vždyť se to teprve učíte), ale rozhodně nebudou tolerovat to, že vám práci někdo nebo něco zpracuje a váš přínos bude nulový.

Proto při využívání umělé inteligence zůstávejte zvídaví a kritičtí a používejte ji v souladu s etickými pravidly. Je ale dobré, abyste se ji naučili používat. Až půjdete do praxe, budete s ní běžně pracovat.

Výsledky využijte na řešení konkrétního problému

Ať už budete zpracovávat datové soubory (např. účetní výkazy), nebo analýzy (např. SWOT analýzu nebo Porterovu analýzu), nejdůležitějším výstupem a hlavním přínosem práce je vždy využití těchto výsledků na řešení zadaného úkolu.

Pokud se vám je podaří správně interpretovat a využít, budete vědět, že jste látku pochopili a že ta práce nebyla zbytečná.

To vás pak bude motivovat k plnění dalších úkolů a povinností. Snáze tak překonáte studentské krize, protože budete vidět, že to, co děláte, dává smysl.

A o to jde především. Neučíme se totiž pro školu, ale pro život (sed vitae non scholae).
Ověřit si, že to funguje, můžete už na praxi v průběhu studia.


Pavel Semerád
Ambasador Vysoké školy Sting