Studium

Kurzy celoživotního vzdělávání

Oceňování obchodního závodu

Charakteristika kurzu

Cílem specializační kurzu Oceňování obchodního závodu je příprava expertů pro výkon činnosti oceňování obchodního závodu (podniku). Absolventi studia získají odborné znalosti a dovednosti potřebné k oceňování obchodního závodu jako celku a jeho jednotlivých majetkových složek. Výuka je vedena předními mezinárodně uznávanými odborníky z praxe.

Důraz je kladen na aplikační a prakticky orientovanou formu výuky s využitím softwarové podpory. V rámci studia jsou studenti seznámeni s právní problematikou znalecké činnosti, právními a ekonomickými aspekty oceňování a v rámci specificky zaměřených přednášek zejména na oblast finančního managementu, finanční trhy, finanční plánování a metody oceňování jednotlivých druhů majetku, zejména na oceňování nehmotného majetku, nemovitostí a oceňování při fúzích a akvizicích (podnikových přeměnách).

Pro úspěšné absolvování studia je nutné úspěšně absolvovat jednotlivé předměty a předložit tři vypracované posudky v odpovídající kvalitě. Následně je student připuštěn k závěrečné zkoušce po jejímž úspěšném absolvování obdrží doklad o absolvování specializačního studia, které odpovídá požadavkům na získání živnostenského oprávnění dle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, přílohy č. 2 pro předmět podnikání Oceňování majetku pro obchodní závod.

Cena absolvování plné formy čtyřsemestrálního studia je 34 900,- Kč.

Studijní plán kurzu najdete ZDE


Přípravný roční kurz českého jazyka pro cizince

AKADEMIE STING nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání intenzivní dvousemestrální kurz českého jazyka pro cizince. Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice. Výuka je založena na komunikativním přístupu a vedena zkušenými lektory.

Doklad o absolvování kurzu:

  • osvědčení o absolvování kurzu a dosažené jazykové úrovni – předkládá se při přijímacím řízení do řádného studia na AKADEMII STING,
  • potvrzení o absolvování kurzu (v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky).

Akademický rok 2020/2021

Uzávěrka přihlášek 30.6.2020
Termín kurzu1.9.2020 – 30.6.2021
Rozsah výuky600 hodin
Výukakaždý všední den 4 x 45 min. (8.30 – 12.00 hod.)
Cena40.000,- Kč
Místo konáníStromovka 114/1, Brno – Jundrov
Ukončení kurzuZávěrečná zkouška – účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Doplňující informace

  • Součástí ceny kurzu jsou všechny potřebné studijní materiály.
  • Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 účastníků.
hat icon Elektronická přihláška ke studiu