Celoživotní vzdělávání

Přípravný roční kurz českého jazyka pro cizince

AKADEMIE STING nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání intenzivní dvousemestrální kurz českého jazyka pro cizince. Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí studovat na vysoké škole v České republice. Výuka je založena na komunikativním přístupu a vedena zkušenými lektory.

Doklad o absolvování kurzu:

  • osvědčení o absolvování kurzu a dosažené jazykové úrovni – předkládá se při přijímacím řízení do řádného studia na AKADEMII STING,
  • potvrzení o absolvování kurzu (v případě neúspěchu u závěrečné zkoušky).

Akademický rok 2020/2021

Uzávěrka přihlášek 30.6.2020
Termín kurzu 1.9.2020 – 30.6.2021
Rozsah výuky 600 hodin
Výuka každý všední den 4 x 45 min. (8.30 – 12.00 hod.)
Cena 40.000,- Kč
Místo konání Stromovka 114/1, Brno – Jundrov
Ukončení kurzu Závěrečná zkouška – účastník je schopen porozumět mluvenému i psanému projevu, mluvit a psát na úrovni B1/B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Doplňující informace

  • Součástí ceny kurzu jsou všechny potřebné studijní materiály.
  • Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 účastníků.