Studium

Kombinované bakalářské studium

Kromě denního studia nabízíme i kombinovanou formu studia, která probíhá cca jednou za měsíc o víkendu – obsahuje 8 víkendových výukových soustředění za semestr. Umožníme vám tak lépe skloubit studium s prací.

Studium na Vysoké škole STING, o.p.s. je:

 • zaměřené na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti ekonomiky a financí,
 • úzce propojené s praxí pro snadnější uplatnění na trhu práce,
 • vedené odborníky se zkušenostmi z praxe,
 • založené na osobním a přátelském přístupu,
 • přizpůsobené aktuálním trendům, přístupům a systémům tak, aby naši absolventi mohli vzdělání hladce a účinně zužitkovat,
 • díky nejnižšímu školnému za prezenční studium v Brně cenově dostupné se skvělým poměrem ceny a výkonu,
 • v kombinované formě přizpůsobené pracujícím studentům.

Studujte při práci díky kombinovanému studiu 8 vybraných víkendů za semestr v Brně

Jaký je rozdíl mezi kombinovaným a prezenčním studiem?

 • Výuka probíhá v 8 vybraných víkendech za semestr.
 • Časově méně náročná forma studia při zachování skladby studovaných předmětů
 • Docházka na jednotlivá soustředění není kritériem Vaší studijní úspěšnosti
 • Ve výuce reflektujeme konkrétní firemní a profesní potřeby z praxe studentů

V rámci studia je možné zvolit jednu ze tří specializací:

a to v prezenční i kombinované (víkendové) formě studia.

Nezávazně, bezplatně a do minuty si zarezervujte své studijní místo.

 

Často kladené otázky

Jak často probíhá výuka v kombinové formě?

Kombinované studium probíhá v podobě 8 víkendových soustředění za semestr (přibližně jednou za dva až tři týdny), a to vždy v sobotu a v neděli po celý den

Mám status studenta i na kombinovaném studiu?

Ano, status studenta mají i studenti kombinované formy studia, ale nemohou čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy studia. Týká se to například slevy na dani za studenta, kterou u kombinované formy studia nelze uplatnit. Taktéž není možné získat studentskou kartu s licencí ISIC a tím pádem ani nelze využít žádné výhody a slevy s ní spojené.

V případě, že je studentovi kombinované formy studia méně než 26 let, platí za něj stát zdravotní pojištění (pokud ho za něj již nehradí zaměstnavatel). Jakmile dojde k překročení této věkové hranice, v případě že studentovi nehradí zdravotní pojištění zaměstnavatel, musí si jej již hradit sám.

V jakých termínech probíhá kombinovaná forma studia?

ZS 2022/2023

 1. soustředění 1.10.- 2.10. 2022
 2. soustředění 15.-16. 10. 2022
 3. soustředění 5. – 6. 11. 2022
 4. soustředění 19. – 20. 11. 2022
 5. soustředění 10.-11.12.2022
 6. soustředění 17. – 18. 12. 2022
 7. soustředění 14. – 15. 1. 2023
 8. soustředění 21. – 23. 1. 2023

 

LS 2022/2023

 1. soustředění 11.- 12. 2. 2023
 2. soustředění 25. – 26. 2. 2023
 3. soustředění 11.- 12. 3. 2023
 4. soustředění 18. – 19. 3. 2023
 5. soustředění 1.- 2. 4. 2023
 6. soustředění 29.- 30. 4. 2023
 7. soustředění 13. – 14. 5. 2023
 8. soustředění 20. – 21. 5. 2023
 9. soustředění 3. – 4. 6. 2023

Mohu přestoupit z prezenční formy studia na kombinovanou?

Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.

Sleduje se docházka na kombinované formě studia?

Účast není povinná, může být však ze strany vyučujícího stanovena coby jedno z kritérií závěrečného hodnocení úspěšnosti studenta.

Jsem časově vytížený a podnikám. Mohu si dohodnout individuální studijní plán?

V případě, že je student mimořádně pracovně vytížen, může rektora Vysoké školy Sting požádat o přiznání individuálního studijního plánu.

 

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Ráchel Kurzyszová
Telefon: +420 603 462 002
E-mail: rachel.kurzyszova@sting.cz

Přihlaste se do bakalářského studia