Studium

Management podnikových procesů

Charakteristika studijní specializace Management podnikových procesů

Specializace je koncipována tak, aby poskytla studentům co nejširší ekonomicko-technické vzdělání v oblastech základů podnikové a manažerské ekonomiky, managementu znalostí v návaznosti na inovační procesy, informačních systémů v podniku, základů moderních průmyslových technologií, vývoje produktu a dalších. Kombinací dovedností a znalostí z uvedených předmětů budou absolventi této specializace vybaveni kompetencemi na základních potřebných úrovních, které jsou požadovány vedením současných podniků, zahrnující širší znalosti, než poskytuje většina bakalářských ekonomických programů, přednášených na veřejných i soukromých vysokých školách, které jsou víceméně vždy zaměřeny poněkud jednostranně – ať je to ekonomika a management nebo jednosměrné znalosti na určité technické obory.

Profil absolventa

Absolvent je schopen se komplexně orientovat v problematice managementu podnikových, zejména výrobních procesů. Absolvent nalezne uplatnění také v ekonomických úsecích podniku, v organizaci a řízení podniku, v organizaci obchodních činností, včetně marketingu. Rovněž může být zařazen do úseku personálního. Díky rozsáhlé praxi v průběhu studia se dokáže v organizaci rychle adaptovat, Absolvent programu je schopen v rámci zadaných úkolů a projektů samostatně a odpovědně rozhodovat, obhajovat svou práci a své názory na řešení problémů, vést pracovní tým a nést odpovědnost za jeho výsledky a samostatným studiem si doplňovat teoretické poznatky v oboru. Absolvent nalezne uplatnění v průmyslových, stavebních a obchodních společnostech, v poradenských organizacích a v dalších výrobních i nevýrobních organizacích a rovněž v oblasti spotřebního průmyslu a služeb.

Znalosti, dovednosti a kompetence absolventa:

 • odborné znalosti pro analýzu, redesign a optimalizaci hlavních a řídicích procesů v podniku,
 • orientace v metodách znalostního a inovačního managementu a schopnost jejich yyužití pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku,
 • orientace v oblasti nových trendů a megatrendů v oblasti řízení firem a nových firemních struktur,
 • znalosti o základních technologických metodách a nástrojích průmyslových výrobních systémů,
 • schopnost posoudit vhodnost zvolené moderní výrobní technologie, kvantifikovat přínos její implementace.

Profilové předměty

 • Základy ekonomie
 • Nauka o podniku
 • Základy ekonomiky podniku
 • Základy managementu
 • Výrobní technika a technologie
 • Progresivní průmyslové technologie
 • Průmyslové znalosti a jejich řízení
 • Moderní podnik
 • Základy procesního řízení

Studijní plán

Kompletní studijní plán pro prezenční formu studia

Kompletní studijní plán pro kombinovanou formu studia

Školné

40.482 Kč za akademický rok (2 semestry)

Nezávazně, bezplatně a do minuty si zarezervujte své studijní místo.

 

V případě jakékoliv otázky nás kontaktujte. Rádi vám poradíme.

Ráchel Kurzyszová
Telefon: +420 603 462 002
E-mail: rachel.kurzyszova@sting.cz

Přihlaste se do bakalářského studia