Věda a výzkum

ACTA STING 4/2019 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 4/2019 (pdf, 3,07 MB)


Články / Articles:

Alexander Averin, Inna Stecenko, Valentina Grigorieva
FEATURES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE BALTIC STATES AND IN THE MOSCOW AGGLOMERATION
PDFhttps://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_01.pdf
Jana Boulaouad, Lenka Brizgalová, Martina Valentová
VYUŽITÍ BALANCED SCORECARD VE VEŘEJNÉM SEKTORU
USAGE OF BALANCED SCORECARD IN THE PUBLIC SECTOR
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_02.pdf
Šárka Sobotovičová, Jana Janoušková
VNÍMÁNÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
PERCEPTION OF REAL ESTATE TAX IN THE CZECH REPUBLIC
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_03.pdf
Ivo Kráčmar
VÝVOJ PODMÍNEK PRO VYDÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍHO PŘÍKAZU V JUDIKATUŘE SPRÁVNÍCH SOUDŮ
DEVELOPMENT OF CONDITIONS FOR ISSUING A FREEZING ORDER IN THE CASE LAW OF ADMINISTRATIVE COURTS
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_04.pdf
Yvona Legierská
NÁKLADY NA VÝBĚR DANÍ V ČR
TAX COLLECTION COSTS IN THE CZECH REPUBLIC
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_05.pdf
Karel Marek
SROVNÁNÍ SMLUV O POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZASTUPITELNÝCH VĚCÍ – K SROVNÁNÍ SMLOUVY O ÚVĚRU A SMLOUVY O ZÁPŮJČCE
COMPARISON OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF FUNDS AND SUBSTITUTABLE ITEMS – FOR COMPARISON OF CREDIT AGREEMENT AND LOAN AGREEMENT
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_06.pdf
Milena Otavová, Miloš Grásgruber, Michaela Vetráková
DOPADY ODVODŮ PODNIKATELŮ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ NA JEJICH V BUDOUCNU VYPLÁCENÝ DŮCHOD
IMPACTS OF SELF-EMPLOYED PERSONS´ SOCIAL INSURANCE PAYMENTS ON THEIR FUTURE RETIREMENT PENSIONS
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_07.pdf
Jitka Sládková, Zdeněk Karpíšek, Marianna Dražanová
BEZ INTERVENCÍ – ODHAD KURSU KORUNY
NO INTERVENTION – ESTIMATE OF THE EXCHANGE RATE OF THE CROWN
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_08.pdf
Viktar Dudzich
DETERMINANTY ROZVOJE AKCIOVÝCH TRHŮ V ZEMÍCH AFRIKY
DETERMINANTS OF THE STOCK MARKET DEVELOPMENT IN AFRICAN COUNTRIES
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_09.pdf
Eva Vincencová
DOPADY DPH NA ODVĚTVÍ VZDĚLÁVANÍ
VAT IMPACTS FOR EDUCATION SECTOR
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2019/acta4_2019_web_10.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia