Věda a výzkum

ACTA STING 4/2017 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 4/2017 (pdf, 2,13 MB)


Články / Articles:

Jana Janoušková, Pavlína Kirschnerová
DAŇOVÉ STIMULY V KONTEXTU ZABEZPEČENÍ STÁŘÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A ČR
TAX INCENTIVES IN THE CONTEXT OF OLD AGE INSURANCE IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION AND IN THE CZECH REPUBLIC
PDFhttps://www.sting.cz/acta/4-2017/acta4_2017_web_01.pdf
Yvona Legierská, Jan Mertl
PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ
INCOME FROM DEPENDENT ACTIVITY AND INTERNATIONAL TAXATION
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2017/acta4_2017_web_02.pdf
Adam Lisický, Petr David
SPOTŘEBNÍ DAŇ Z PIVA A PROTEKCIONISTICKÉ CHOVÁNÍ ZEMÍ EU
EXCISE DUTY ON BEER AND PROTECTIONIST BEHAVIOR IN THE EU COUNTRIES
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2017/acta4_2017_web_03.pdf
Šárka Sobotovičová
POSTAVENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY V ZEMÍCH OECD
STATUS OF VALUE ADDED TAX IN OECD COUNTRIES
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2017/acta4_2017_web_04.pdf
Nikolajs Sulima, Inna Stecenko
THE TASK OF OPTIMIZING REGIONAL DEPLOYMENT OF COMMERCIAL DRONE BASES
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2017/acta4_2017_web_05.pdf
Eva Vincencová
DAŇOVÉ SOUVISLOSTI RODINNÉHO PODNIKÁNÍ
THE TAX CONTEXT AT THE FAMILY BUSINESS
PDF https://www.sting.cz/acta/4-2017/acta4_2017_web_06.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia