Věda a výzkum

ACTA STING 3/2016 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 3/2016 (pdf, 1,93 MB)


Články / Articles:

Petr Musil
HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY U SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU
FINANCIAL RESOURCES ECONOMY OF THE PUBLIC SECTOR ENTITIES
PDFhttps://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_01.pdf
David Král
BEZPEČNOST PROCESŮ A TECHNOLOGIÍ
SECURITY OF PROCESSES AND TECHNOLOGIES
PDF https://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_02.pdf
Pavlína Kirschnerová, Jana Janoušková
DAŇOVÁ PODPORA BYDLENÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
THE TAX SUPPORT OF HOUSING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC
PDF https://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_03.pdf
Yvona Legierská
FINANČNÍ INSTITUCE A ZDAŇOVÁNÍ JEJICH SLUŽEB
FINANCIAL INSTITUTIONS AND TAXATION OF THEIR SERVICES
PDF https://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_04.pdf
Jan Široký, Regína Střílková
MÁ VLIV ROZDÍLNÉ UPLATŇOVÁNÍ DAŇOVÝCH ZTRÁT NA EFEKTIVNÍ SAZBU KORPORÁTNÍ DANĚ?
DOES THE DIFFERENT CONSIDERATION OF TAX LOSSES HAVE AN INFLUENCE ON THE EFFECTIVE RATE OF THE CORPORATE TAX?
PDF https://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_05.pdf
Alena Vančurová, Stanislav Klazar
MEZISKUPINOVÁ A VNITROSKUPINOVÁ MÍRA SOLIDARITY ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ
V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ V ČR

INTER-GROUP AND INTRA-GROUP DEGREE OF SOLIDARITY OF EMPLOYEES AND SELF-EMPLOYED PERSONS IN PENSION INSURANCE IN THE CZECH REPUBLIC
PDF https://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_06.pdf
Břetislav Andrlík, Filip Kabelka
DAŇOVÉ NEDOPLATKY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY
THE TAX ARREARS IN THE CZECH REPUBLIC
PDF https://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_07.pdf
Eva Vincencová
SPOJENÉ OSOBY A TRANSFEROVÉ CENY V DANÍCH
RELATED PARTIES AND TRANSFER PRICING IN TAXATION
PDF https://www.sting.cz/acta/3-2016/acta3_2016_web_08.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia