Věda a výzkum

ACTA STING 2/2019 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 2/2019 (pdf, 2,17 MB)


Články / Articles:

Břetislav Andrlík, Jana Péteriová
ZDANENIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA SLOVENSKU SO ZAMERANÍM NA EKOLOGICKÉ PRVKY
MOTOR VEHICLE TAX SYSTEMS IN SLOVAKIA WITH FOCUS ON ENVIRONMENTAL FACTORS
PDFhttps://www.sting.cz/acta/2-2019/acta2_2019_web_01.pdf
Tatjana Golubkova, Alla Iljina
THE CULTURAL SECTOR AS A FACTOR IN THE CREATION OF THE KNOWLEDGE ECONOMY: OVERCOMING BARRIERS TO THE CONSUMPTION OF CULTURAL PRODUCTS
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2019/acta2_2019_web_02.pdf
Karel Marek
PRÁVNÍ ÚPRAVA SMLOUVY O DÍLO
LEGAL REGULATION OF THE CONTRACT FOR WORK
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2019/acta2_2019_web_03.pdf
Ľubomír Kubínyi, Petr Musil
ODMĚŇOVÁNÍ PERSONÁLU VYBRANÉHO PRVKU VEŘEJNÉHO SEKTORU
PERSONNEL REMUNERATION PF THE SELECTED PUBLIC SECTOR
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2019/acta2_2019_web_04.pdf
Jitka Sládková
KLASTRY, CESTA KE ZNALOSTNÍ EKONOMICE
CLUSTERS, A PATH TO THE KNOWLEDGE ECONOMY
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2019/acta2_2019_web_05.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia