Věda a výzkum

ACTA STING 2/2015 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 2/2015 (pdf, 1,32 MB)


Články / Articles:

Nina Bočková
VYUŽÍVÁNÍ NEPŘÍMÉ PODPORY VAV V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2005 – 2013
USE OF INDIRECT SUPPORT OF SCIENCE AND RESEARCH IN THE CZECH REPUBLIC DURING THE YEARS 2005-2013
PDFhttps://www.sting.cz/acta/2-2015/acta2_2015_web_01.pdf
Eva Lajtkepová
TYPOLOGIE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z HLEDISKA JEJICH ZADLUŽENÍ A VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK
TYPOLOGY OF REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC FROM THE VIEWPOINT OF INDEBTEDNESS AND SELECTED ECONOMIC CHARACTERISTICS
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2015/acta2_2015_web_02.pdf
Nikita Nikiforov
LATVIAN, LITHUANIAN AND ESTONIAN EDUCATIONAL SYSTEM FORMATION UNDER THE INFLUENCE OF THE BOLOGNA PRINCIPLES AND DECISIONS
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2015/acta2_2015_web_03.pdf
Michaela Opletalová
LEAN HEALTHCARE: AN OPPORTUNITY FOR CZECH HEALTHCARE FACILITIES
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2015/acta2_2015_web_04.pdf
Milena Otavová
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB JAKO JEDEN Z FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VÝBĚR PRÁVNÍ FORMY NEZISKOVÉ ORGANIZACE
THE CORPORATE INCOME TAX AS A FACTOR INFLUENCING THE CHOICE OF THE LEGAL FORM OF THE NON-PROFIT ORGANIZATIONS
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2015/acta2_2015_web_05.pdf
Pavel Vyleťal, Petr Musil
POJMOVÁ PŘESNOST V ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÉ SPRÁVY
ACCURARY OF NOTIONS IN MANAGEMENT AND CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2015/acta2_2015_web_06.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia