Věda a výzkum

ACTA STING 2/2014 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 2/2014 (pdf, 1,05 MB)


Články / Articles:

Savina Finardi, Ondřej Bayer
ODHAD VÝZNAMU ŠVARCSYSTÉMU V JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍCH V ČESKÉ REPUBLICE
AN ESTIMATE OF THE IMPORTANCE OF SVARC SYSTEM IN INDIVIDUAL INDUSTRIES IN THE CZECH
PDFhttps://www.sting.cz/acta/2-2014/acta2_2014_web_01.pdf
Helena Harausová
SPOKOJENOST SE ZAMĚTNÁNÍM UČITELŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
JOB SATISFACTION OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2014/acta2_2014_web_02.pdf
Renáta Ježková
FENOMÉN ZVANÝ START-UP. VÝCHODISKA, FUNGOVÁNÍ, VÝZVY
PHENOMENON CALLED START-UP. BACKGROUND, PERFORMANCE, CHALLENGES
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2014/acta2_2014_web_03.pdf
Václav Vybíhal
K PROBLEMATICE DAŇOVÝCH DOMĚRKŮ
ADDITIONAL TAX ASSESSMENT
PDF https://www.sting.cz/acta/2-2014/acta2_2014_web_04.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia