Věda a výzkum

ACTA STING 1/2020 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 1/2020 (pdf, 2,13 MB)


Články / Articles:

Petr Habanec, Patrik Svoboda
ANALÝZA VÝZNAMNOSTI KATEGORIE ODLOŽENÉ DANĚ V PRŮMYSLU
DEFERRED TAX MATERIALITY ANALYSIS IN INDUSTRY
PDFhttps://www.sting.cz/acta/1-2020/acta1_2020_web_01.pdf
Roman Horák
KE KONCEPCI NOVÉ ÚČETNÍ LEGISLATIVY
ON THE CONCEPT OF NEW ACCOUTING LEGISLATION
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2020/acta1_2020_web_02.pdf
Pavlína Kirschnerová
DÁRCOVSTVÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A UPLATNĚNÍ ODPOČTU DARU V MEZIREGIONÁLNÍM SROVNÁNÍ
CORPORATE DONATION AND USE OF DONATION DEDUCTION IN INTERREGIONAL COMPARISON
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2020/acta1_2020_web_03.pdf
Ivan Vágner
KLÍČOVÉ PERSPEKTIVNÍ POSUNY PARADIGMATU V MANAGEMENTU (2. ČÁST)
KEY PERSPECTIVE SHIFTS OF PARADIGMAT IN MANAGEMENT (PART 2)
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2020/acta1_2020_web_04.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia