Věda a výzkum

ACTA STING 1/2015 Archiv/Archive

Celé číslo / The entire issue

Acta Sting 1/2015 (pdf, 1,73 MB)


Články / Articles:

Zdeněk Karpíšek Alena Kocmanová, Zdeněk Sadovský, Veronika Lacinová
UŽITÍ METODY BOOTSTRAP V INDEXOVÉ ANALÝZE
USE OF BOOTSTRAP METHOD IN INDEX ANALYSIS
PDFhttps://www.sting.cz/acta/1-2015/acta1_2015_web_01.pdf
Jana Gláserová
DOPADY TRANSPOZICE SMĚRNICE EU DO ÚČETNICTVÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ÚČETNÍCH JEDNOTEK V ČESKÉ REPUBLICE OD 1. 1. 2016
IMPACTS OF TRANSPOSITION OF THE EU DIRECTIVE INTO THE ACCOUNTING OF INDIVIDUAL TYPES OF ENTITIES IN THE CZECH REPUBLIC SINCE 1. JANUARY 2016
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2015/acta1_2015_web_02.pdf
Barbora Havlíková, Jana Tepperová
JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ
JURISDICTION OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EU IN DIRECT TAXATION
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2015/acta1_2015_web_03.pdf
Martin Širůček
VYUŽITÍ METODY VALUE AVERAGING NA EVROPSKÉM AKCIOVÉM TRHU
APPLICATION OF VALUE AVERAGING INVESTMENT METHOD ON EUROPEAN STOCK MARKET
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2015/acta1_2015_web_04.pdf
Renáta Máchová, Martin Lněnička
PŘÍNOSY OPEN DAT, SOUVISEJÍCÍCH PORTÁLŮ A APLIKACÍ PRO VEŘEJNÝ SEKTOR
THE BENEFITS OF OPEN DATA, RELATED PORTALS AND APPLICATIONS FOR THE PUBLIC SECTOR
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2015/acta1_2015_web_05.pdf
Petr Musil
PLÁNOVÁNÍ A ROZPOČTOVÁNÍ U VYBRANÉHO SUBJEKTU VEŘEJNÉ
SPRÁVY

PLANNING AND BUDGETING FOR THE SELECTED UNIT OF PUBLIC ADMINISTRATION
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2015/acta1_2015_web_06.pdf
Olga Pizhuk
SES COMPANY DEVELOPMENT PROSPECTS ACCORDING TO THE MARGINAL EFFICIENCY OF THE INTEGRATION PROCESSES
PDF https://www.sting.cz/acta/1-2015/acta1_2015_web_07.pdf

Zpět / Back

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní License. / This website is under license CC BY-NC-SA 4.0.

hat icon Přihlaste se do bakalářského studia