Věda a výzkum

Konference

DANĚ – TEORIE A PRAXE 2017

XX. ročník mezinárodní odborné konference

Letošní jubilejní ročník konference přislíbila zahájit náměstkyně ministra financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. Předchozích ročníků konference se zúčastnili daňoví odborníci z vysokých škol v ČR i ze zahraničí, přední odborníci z praxe i finanční správy.

Z průběhu konference je pravidelně vydáván Sborník abstraktů a referátů. Konference probíhá formou krátkých, cca 10 minutových referátů s přibližně stejně dlouhou diskusí, délka písemného abstraktu do sborníku je stanovena na cca 6 – 8 stran formátu A4, samozřejmě lze zveřejnit i delší příspěvek. Všechny články prochází recenzním řízením a vybrané z nich jsou publikovány v odborném časopise ACTA STING (od roku 2015 na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR, zařazen do databáze ERIH PLUS).

Po zkušenostech z minulých let neurčujeme tématické zaměření referátů a považujeme kombinaci teoretických a praktických příspěvků za jednu z předností této konference. Do sborníku konference nebudou zařazeny příspěvky, odevzdané po datu konference a příspěvky nepřednesené.

Místo: Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno
Zahájení konference: pátek 15.9.2017 ve 13,00 hod.
Konec: 16.9.2017 cca. ve 14,00 hod.
Termín pro zaslání příspěvků: 4.9.2017
Vložné na konferenci: 1.600 Kč (vč. 21% DPH).

Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťuji sami.
Zájemci mají možnost objednat si ubytování přímo na adrese:
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, Brno
tel.: 547 107 801, 547 107 800.
E mail: hotel@hotelmyslivna.cz, rezervace on-line http://www.hotelmyslivna.cz/rezervace/

Formát: Příspěvky ve formátu Word zpracované dle šablony můžete zaslat emailem na adresu konference@sting.cz

Všem přihlášeným zašleme po obdržení platby dopis o zařazení a poskytneme též bližší informace o organizaci konference, dopravě atd.

Přihlášku zašlete na adresu:
Sting
Stromovka 1,
637 00 Brno
FAX 541 220 334
nebo e mail:
konference@sting.cz

Úhradu proveďte:
KB Brno, č.ú. 1588745621/0100,
KS 0308, VS 153.

hat_icon Elektronická přihláška ke studiu