Akademie

Zdeněk Sadovský

sadovsky

doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.

  • Zdaňování
  • Přímé daně I
  • Přímé daně II
  • 1977: Ing. – VUT FS, obor – Ekonomika a řízení str. výr.
  • 1985: CSc. – VUT FS, obor – Odvětvové a průřezové ekonomiky
  • 1988: docent, obor Ekonomika průmyslu, VUT v Brně

SADOVSKÝ, Z., MATĚJKOVÁ, J.: Labour cost, pensioner and taxes v recenzované publikaci Proceedings of the Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2013. Praha. Wolters Kluwer ČR 2013, str. 179-187. ISBN 978-80-7478-387-6. Zaslán k indexaci pro Thomson Reuters. Sborník indexován v CPCI – SSH. (50%)

SADOVSKÝ, Z., DRAŽANOVÁ, M.: Aktuální strategické priority politiky EU a ČR v podmínkách globalizace. In: Globalizace a průkopnické „pozicování“. Kolektivní monografie. Katedra marketingu a strategického plánování, Ruská státní pedagogická univerzita Gercena,Vydavatelství: KultInformPress, Sankt-Peterburg, 2013, s.49-52, ISBN- 978-5-8392-0436-2. (50%)

SADOVSKÝ, Z., MAREK, K, DRAŽANOVÁ, M.: “New strategies EU and creation of system to manage R&D&I (Nové strategie EU a formování systému řízení VaVaI”). In: Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings, proceedings of the 4th International scientific conference. Cibunet Publishing. New York, USA, 23.12. 2013, P.135-138, ISBN 978-1-940260-15-0. (30%)

SADOVSKÝ, Z. – MATĚJKOVÁ, J. : Selected Issues of Tax Policy Development in the Czech republic. In: Sborník XIX..ročníku mezinárodní odborné konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE v Praze, 2014, ISBN 978-80-245-2022-3 (50%). Sborník indexován v CPCI – SSH.

SADOVSKÝ, Z. – MATĚJKOVÁ, J.: State Intervention Concerning the Statutory Minimum Wage. Sborník The XXIth International Conference „Theoretical and practical Aspects of Public Finance“. Nakladatelství Oeconomica Praha. VŠE Praha April 2015. Recenzováno pro CPCI – SSH. (50%)

Elektronická přihláška ke studiu