Akademie

Zdeněk Karpíšek

Karpisek2

doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

  • Kvantitativní metody v řízení
  • Matematické metody
  • Statistické metody
  • Management kvality

1986: doc.
FAST VUT v Brně,
obor Matematika

1983: CSc.
MFF UK v Praze,
obor Pravděpodobnost a matematická statistika

1972: RNDr.
PřF MU v Brně
obor Numerické metody

1965: promovaný matematik
PřF MU v Brně
obor Numerická matematika

KARPÍŠEK, Z., LACINOVÁ, V. IJK – Algorithm to Calculate the Interval Reliability. Aplimat 2011 – 10th International Conference on Applied Mathematics. Bratislava, 2011. Journal of Applied Mathematics – Aplimat 2011. pp. 577-584, ISSN 1337-6365. (80%)

KARPÍŠEK, Z., KOCMANOVÁ, A., KRÁL, D., Z. LACINOVÁ, V. Aplikace intervalové aritmetiky v indexové analýze. ACTA STING, Brno, 2012, č. 1, s. 13-24, ISSN 1805-1391 (Print), ISSN 1805-6873 (Online). (40%)

LACINOVÁ, V., KARPÍŠEK, Z. Line Estimate of Discrete Probability Distribution. MENDEL2013 – 19th International Conference on Soft Computing. June 19-21, 2013, Brno.pp. 412-415. ISSN 1803-3814 (Mendel Journal Series on CD). (50%)

KOCMANOVÁ, A., KLIMKOVÁ, M., Karpíšek, Z. The Construction of Environmental Indicators for Determi-nation of Performance of ESG Indicators to Support Decision-Making of Investors. Business: Theory and Practice 13 (4), 2013, pp. 333-342. ISSN 1648-0627. (30%)

LACINOVÁ, V., KARPÍŠEK, Z. Gradient and Line Estimates Employed in Surveyes. In MENDEL 2014 – 20th International Conference on Soft Computing. June 25-27, 2014, Brno. 8 pp., ISSN 1803-3814 (Mendel Journal Series on CD). (50%)

Elektronická přihláška ke studiu