Studium

Uplatnění absolventů

Absolventi AKADEMIE STING statisticky dosahují velmi dobré uplatnitelnosti na pracovním trhu v České republice. Profily absolventů naleznete v popisu u každého z nabízených studijních oborů.

V každoročním srovnání deníku Mladá Fronta DNES, vydávaným od roku 2009, vykazují absolventi naší školy průměrnou nezaměstnanost 1,6 %, což naši školu řadí na špičku mezi školami s ekonomickými obory v celorepublikovém srovnání (průměrná nezaměstnanost absolventů obdobných oborů studovaných na ostatních vysokých školách v ČR je 2,3 krát vyšší).

 

Elektronická přihláška ke studiu